Mevzuat, Rehber ve KılavuzlarMevzuat, Rehber ve Kılavuzlar

PDF MEVZUAT TARİH SAYI
PDF MYK, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
15/10/2015 29503
PDF MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar
03/04/2024 2024/74 
PDF Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerine İlişkin Rehber
15/04/2020 00
pdf Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 22/12/2021   2021/166
PDF Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslari
03/04/2019  2019/50
PDF Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
29/05/2024 2024/115
PDF Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi
08/08/2018 00
PDF Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi 07/03/2022 04
pdf Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi 21/05/2015 01
PDF İç Doğrulama Rehberi
18/09/2017 00
PDF Dış Doğrulama Rehberi 22/02/2021 01
PDF Kamera Kayıt İnceleme Rehberi
30/05/2022 03
PDF MYK Web Portal Kullanım Kılavuzu
25/04/2017 02
PDF Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri Kılavuzu 03/10/2013 00
URL Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına veya Sınav Durdurulmasına Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge 2018/2
12/10/2022   2022/205
URL Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen Adaylar Hakkında Yapılacak İşlemler Hakkında Genelge 2019/1
24/05/2019 E.2584
URL Sınav Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Kılavuz
18/10/2022 00
URL Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler Bildirim ve İnceleme Formu
21/12/2022 00
URL Uzaktan Sınav Uygulamaları Rehberi
13/12/2023 00

 

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Mevzuat
PDF MEVZUAT TARİH SAYI
URL 6645 sayılı Kanunun ilgili Maddeleri
04/04/2015   6645
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) (40 Meslek)
25/05/2015  29366
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1) (8 Meslek)
24/03/2016  29663
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2017/1) (33 Meslek)
26/09/2017  30192
pdf Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1) (36 Meslek) 11/11/2018  30592
pdf Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2019/1) (26 Meslek) 03/10/2019  30907
pdf Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2021/1) (40 Meslek) 09/04/2021  31449
pdf Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2021/2) (21 Meslek) 31/12/2021  31706