Sınav ve BelgelendirmeSınav ve Belgelendirme
edit 4

Ulusal yeterlilik sisteminin en önemli bileşenlerinden biri sınav ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin en önemli çıktısı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ise ulusal yeterliliklere dayalı olarak teorik ve uygulamalı şekilde kalite güvencesi sağlanmış şartlarda gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda hak eden bireylere düzenlenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi talep eden bireylere yönelik sınav ve belgelendirme hizmetleri Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığı ile sunulmaktadır. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından “ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar” personel belgelendirme standardına göre akredite olan ve Kurum mevzuatı ve rehberleri ile belirlenen kalite güvence şartlarını yerine getirerek Kurum tarafından yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşları sınav ve belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır.

sbd 1

İlgili Bağlantılar:             

 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Listesi YBK
Belgelendirme Yapılan Meslekler / (Ulusal Yeterlilikler) Listesi dokuman dk