Yetki Almak İsteyen Personel Belgelendirme Kuruluşları Tarafından Sıkça Sorulan Sorular  • Tüzel kişiliğe haiz olmak
  • MYK tarafından gerçekleştirilen sınav ve belgelendirme seminerlerinden birine Kuruluşta görevli en 2 kişinin (birisi kalite yönetiminden sorumlu personel olmalı) katılım sağlamış olması
  • TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına ve MYK yetkilendirme kriterlerine uygun bir sistem kurmuş olmak

- Yetki alma süreci ve yetkilendirme kriterleri detaylı olarak sınav ve belgelendirme seminerlerinde açıklanmaktadır. Yetkilendirme sürecine ilişkin özet bilgiler ile ihtiyaç duyulan form ve dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

- Seminer ayda bir kez MYK hizmet binasında gerçekleştirilmekte ve iki gün sürmektedir. Seminer takvimi MYK web sitesi üzerinden duyurulmakta ve başvurular belirli tarihlerde MYK Web Portalı üzerinden alınmaktadır. Seminerlere ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

- Kuruluşun altyapısı imkân tanıyorsa sayı sınırlaması yapılmaksızın tercih edilen ulusal yeterliliklerde başvuru yapılabilir. Benzer şekilde, farklı sektörlerde yer alan ulusal yeterliliklerde tek seferde yetki alınabilir.

- Ekleyebilirsiniz. Yetkilendirme ön sözleşmesi imzalanıncaya kadar yapılan değişikliklerin başvuru bilgilerine eklenmesi gerekmektedir. Yetkilendirme ön sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan değişikliklerin (değerlendirici, sınav yeri, vb.) yetkilendirme başvurusu aşamasına kadar MYK’ye bildirilmesine gerek bulunmamaktadır, yetkilendirme başvurusunun güncel bilgilere göre yapılması gerekmektedir.

- Evet, talep edebilirsiniz. Yetkilendirme başvurusu aşamasına kadarki süreçte resmi yazı ile MYK’ye talebinizi iletmeniz hâlinde talep edilen ulusal yeterlilikler yetkilendirme ön sözleşmesi kapsamına eklenebilir.

- Yetki aldıktan sonra da kapsam genişletme yapılabilir. Kapsam genişletme süreci yetkilendirme süreci ile aynı şekilde işletilmektedir. Kapsam genişletme ile ilgili özet bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

- Kuruluşların MYK’ye ödemesi gereken bedeller; seminer bedeli, yetkilendirme başvuru masraf karşılığı, denetim bedeli ve yıllık aidattır.

- MYK yetkilendirme bedelleri ve banka hesap numaralarına ulaşmak için tıklayınız.

- Akreditasyon sürecinin maliyetleriyle ilgili Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile görüşebilirsiniz.

- Kuruluşların başvuru kapsamına, süreci tamamlamada gösterdiği performansa bağlı şekilde yetki alma süreleri değişkenlik göstermektedir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yetki alma sürecinde geçen süreler göz önünde bulundurulduğunda MYK’ye ön başvurusunu iletmiş bir kuruluşun yetki alması ortalama 8-10 ay sürmektedir.

- Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ülkemizin her şehrinde, uygunluğu onaylanmış sınav alanlarında sınav yapabilirler. İstenen kriterlerin sağlanması hâlinde çalışanların işyerlerinde de sınav yapılabilir.

- Sınav yerleri için istenen alan, büyüklük, vb. asgari şartlar bulunmamakla birlikte ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanmış esaslara uygun olarak sınavların gerçekleştirilebileceği yerler sınav alanı olarak kullanılabilmektedir. Sınav alanlarının uygunluğu sürekli izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

- Eğitim ve belgelendirme ayrımı hususunda aşağıda belirtilen şartların karşılanması hâlinde eğitim verilebilir ancak MYK’nin yetkilendirmesi eğitim faaliyetlerini kapsamamaktadır.

  • Eğitim ve belgelendirme birimlerinin organizasyon yapısında ayrı şekilde yapılandırılması ve aralarında ast-üst ilişkisi olmaması gerekmektedir.
  • Adayın eğitimine katılan eğitimci, iki yıl boyunca aynı adayın sınavlarında değerlendirici olarak görev almamalıdır.
  • Eğitim alan adaylara belge garantisi verilmemelidir, eğitim alsa da almasa da belge almak isteyen her adayın sınavlarda başarılı olmasının şart olduğu belirtilmelidir.

- Biri kalite yönetiminden sorumlu personel olmak üzere en az iki personelin, MYK sınav ve belgelendirme seminerine katılması ve katılım belgesine sahip olması gerekmektedir.

- Ayrıca değerlendiricilerin, karar vericilerin, iç doğrulayıcıların ve Program Komitesi üyelerinin 2/3’ünün ilgili ulusal yeterlilik(ler)de belirtilmiş değerlendirici ölçütlerini sağlaması gerekmektedir. Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız

Yukarıdaki sorulardan farklı sorularınız varsa veya daha kapsamlı bilgi almak istiyorsanız ALO 170’i arayabilirsiniz.