Belge YenilemeMYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişiler için düzenlenen ve kişinin ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösteren belgelerdir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin ulusal yeterliliklerde belirtilen geçerlilik süreleri bulunmaktadır, belgenin geçerlilik süresi dolmadan önce belge yenileme yapılması gerekmektedir.

 

1. Başvuru Dönemi

Belgesini yenilemek isteyen kişi, belgesini düzenleyen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapmalıdır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının iletişim ve internet sitesi bilgilerine https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara bağlantısından ulaşılabilmektedir. Başvuru dönemi; sınavla belge yenileme başvurularında belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir yıl önce, çalışma kanıtlarının değerlendirmesiyle belge yenilemede belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve iki yöntem için de belge geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.

Kuruluşun, başvurusunu uygun bulduğu başvuru sahibi için belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar verme işlemlerini tamamlaması esastır.

(Belgesinin geçerliliğinin bitiş tarihi 1 Ekim 2023 - 1 Ekim 2024 arasında olan belge sahipleri için belge yenileme başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Bu kişilerin belge yenilemelerinde, belge yenileme karar tarihi mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra ise yeni belgenin düzenlenme tarihi ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme karar tarihidir)

 

2. Çalışma Kayıtları Değerlendirmesiyle Belge Yenileme (Sınavsız Belge Yenileme)

Çalışma kanıtlarının değerlendirmesiyle belge yenilemede Kuruluş, başvuru sahibinden belge yenileme için Kurum tarafından belirlenen belge masraf karşılığının üç katı tutarında belge yenileme başvuru ücreti alır.

Başvuru yapan kişi, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun internet sitesinde yayımlanmış olan başvuru yöntemine uygun şekilde belge yenileme başvuru ücretini ödemeli ve çalışma kayıtlarını kuruluşa iletmelidir.

İletilmesi gereken çalışma kayıtları ilgili ulusal yeterlilikte belirtilmektedir. Ulusal yeterliliklere https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama bağlantısından ulaşılabilmektedir. Örneğin; Makine Bakımcı bir kişi, belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmalıdır.

Kuruluş başvuru sahibinin sunmuş olduğu çalışma kanıtlarını, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Çalışma kanıtlarının uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde Kuruluş başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. 

 

3. Sınavla Belge Yenileme

Başvuru yapan kişi, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun internet sitesinde yayımlanmış olan, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme sınav ücretini ödemeli ve başvuru evraklarını kuruluşa iletmelidir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının iletişim ve internet sitesi bilgilerine https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara bağlantısından ulaşılabilmektedir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe mevcut belgesinde yer alan ulusal yeterlilik birimlerindeki tüm performans sınavlarına tabi tutulur. Örneğin; İş ve Meslek Danışmanı bir kişi, belge yenileme sınavları kapsamında sadece A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarına tabi tutulur.

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş kişi, başvuru dönemi içerisinde başarısız olduğu sınav(lar)a aynı kuruluşta girmesi halinde daha önce başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişiye kuruluş tarafından başvuru dönemi içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

 

4. Belgenin Düzenlenmesi ve Teslimi

Belge yenileme hakkı kazanmış kişi kuruluşa belge yenileme için Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenmiş ve ilan edilmiş belge masraf karşılığını ödemelidir. Belge masraf karşılığının ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kuruluş belge basım talebini MYK’ya iletmelidir. Kuruluş düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini ve MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartını kişiye teslim eder.

 

myk belge 2022