Hazırlama, Görüşe Sunma ve Pilot UygulamaUY hazırlamak üzere görevlendirilen kuruluşa, MYK tarafından yeterlilik hazırlama süreci hakkında teknik bir bilgilendirme yapılmaktadır. 

Teknik bilgilendirme kapsamında; yeterliliğin bölümleri, söz konusu bölümlerin nasıl hazırlanacağı ve süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Kuruluşça hazırlanan taslak yeterlilikler usul yönünden incelenmek üzere MYK’ya iletilmekte ve gerekli incelemelerin tamamlanmasını takiben uygun bulunan taslaklar ilgili tarafların görüşüne sunulmaktadır. 

Taslak yeterlilikler, hazırlayan kuruluş tarafından görüşlerin alınmasına ilişkin form aracılığıyla ilgili tarafların görüşüne sunulmakta, ayrıca söz konusu taslaklar en az 1 ay süre ile hem MYK’nın hem de hazırlayan kuruluşun internet sitesinde kamuoyunun görüşüne sunulmaktadır.

Görüş sürecinde olan taslak yeterlilikler için tıklayınız.

Taslaklara gelen görüşler, hazırlayan kuruluş tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar taslak yeterliliğe işlenmektedir.

Görüş aşamasını takiben, ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla taslağı hazırlayan kuruluş tarafından pilot bir uygulama gerçekleştirilmektedir.

Gelen görüşler,  görüşlerin yansıtıldığı taslak yeterlilik ve pilot uygulama sonuçları MYK ilgili sektör komitesinin inceleme ve değerlendirmesine sunulmak üzere MYK’ya iletilmektedir.

 

pilot final