Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Duyuruları# Başlık
1 Beton Transmikser Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
2 Kuyumculuk Alanında 8 adet Ulusal Yeterlilik Yürürlüğe Girdi.
3 İnşaat Sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
4 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile UMS Hazırlama Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
5 Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmzalandı
6 Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
7 Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellendi
8 Sanayi Genel Müdürlüğü ile UMS ve UY Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
9 Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri İşletmeleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmzalandı
10 Aşçı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellendi
11 İnşaat sektöründe 2 Meslekte UMS’ler Güncellendi ve Taslak Yeterlilikler Hazırlandı.
12 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe “Çiçekçi (Seviye 4)” Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
13 Çevre Sektöründe 1 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
14 MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 16. Toplantısı Gerçekleştirildi.
15 MYK Metal Sektör Komitesi'nin 50. Toplantısı Gerçekleştirildi.
16 “Etkinlik Organizatörü (Seviye 5)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
17 MYK Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Tarım Danışma Kurulu Hazırlık Toplantısı Düzenlendi
18 Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterliliği Hazırlandı
19 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’ye Saha Ziyareti Düzenlendi
20 İnşaat Sektöründe 1 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
21 Elektrik ve Elektronik Sektöründe “Bobinajcı (Seviye 4)” Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
22 MYK ile İNTES arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
23 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Yeterlilik Yayımlandı, 1 Yeterlilik Güncellendi
24 Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
25 Çevre Sektöründe “Jeomorfolog (Seviye 6)” Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
26 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
27 Matbaa Alanı Mesleklerinin Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi
28 Televizyon- Radyo-Sinema Alanı Yayıncılık Mesleklerinin Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi
29 Enerji Sektöründe 6 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
30 “İnşaat Boyacısı (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği Revize Edildi.
31 Otomotiv Sektöründe Elektrikli Taşıt Montajı Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
32 Yoga Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
33 Enerji Sektöründe 9 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
34 MYK ile Ankara Üniversitesi Arasında İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi.
35 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
36 Kurumsal Eğitmen Ulusal Yeterlilikleri Yürürlüğe Girdi.
37 Otomotiv Sektöründe Elektrikli ve Hibrit Araçların Bakım ve Onarım Alanında 2 adet Meslek Standardı Güncellendi ve 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
38 Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
39 Spor Tesisi Alanında Ulusal Yeterlilikler Hazırlandı
40 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
41 İnşaat Sektöründe “Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4-5)” Ulusal Yeterlilikleri Revize Edildi
42 İnşaat Sektöründe “Beton Transmikser Operatörü (Seviye 3)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
43 Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
44 Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Bilişim Teknolojileri Sektörüne İlişkin Bir Toplantı Gerçekleştirildi.
45 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
46 Çatı Kaplama Alanındaki Meslek Standartlarının Revizyonuna İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
47 ÖSYM ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
48 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
49 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Güncellendi.
50 Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin (GTO MYM), VOC-Test Projesi III Hibe Programı kapsamında hayata geçirdiği “GTO VOC-Test Merkezi” Projesinin Kapanış Toplantısına Katılım Sağlandı.
51 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
52 Metal Sektöründe 8 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
53 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Siber Güvenlik Alanına İlişkin Bir Toplantı Gerçekleştirildi.
54 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Kantinci (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterliliği Hazırlandı
55 Bilişim Teknolojileri Sektöründe Yapay Zekâ Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi.
56 Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin 2.Çalıştay gerçekleştirildi.
57 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Yayınlandı
58 Elektrikli ve Hibrit Araç Bakım, Onarım ve Üretimi Alanında Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı Gerçekleştirildi.
59 Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
60 Yapay Zekâ Alanı Meslek Haritalama Çalıştayı Hazırlık Toplantıları Gerçekleştirildi.
61 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
62 Türk Eczacılar Birliği tarafından 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
63 Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Çok Boyutlu Yaklaşımlar ve Sektörel Mevcut Durum Bilgilendirme, Savunu ve Paylaşım Toplantısında Bilgilendirme Yapıldı.
64 “Aktar (Seviye 5)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandı
65 Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
66 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
67 Gıda Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
68 Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Meslek Haritası Çalıştayları Gerçekleştirildi
69 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
70 Metal Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi ve 1 Ulusal Yeterlilik Güncellendi
71 “Değirmenci (Seviye 4)” Taslak Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.
72 Metal Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
73 Maden Sektöründe 2 Adet Meslek Standardı ve 11 Adet Yeterlilik Hazırlandı
74 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
75 2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
76 Engelli ve Yaşlı Bakım Alanında 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
77 Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin Çalıştay gerçekleştirildi.
78 Gıda Sektöründe 6 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
79 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
80 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
81 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
82 Enerji Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
83 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
84 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
85 Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
86 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
87 Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesine Ulusal Yeterlilik Sistemi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
88 Gıda Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
89 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 8 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
90 Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
91 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
92 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 7 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
93 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
94 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
95 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
96 MYK Enerji Sektör Komitesi 28.Toplantısı Gerçekleştirildi.
97 İnşaat Sektöründe 1 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
98 2 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
99 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
100 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
101 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
102 Elektrik Eklektronik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
103 Metal Sektöründe 5 Adet Hazırlanan Taslak Yeterlilik ve 1 Adet Güncellenen Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
104 Elektrik Elektronik Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
105 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
106 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
107 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe 1 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
108 Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
109 İnşaat Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
110 Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 4) ve Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
111 Okul Psikolojik Danışmanı ve Kariyer Psikolojik Danışmanı Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
112 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
113 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
114 MYK Tarafından Anahtar Yetkinliklerle Uyumlu Temel Mesleki Beceriler Belirlendi.
115 Enerji Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
116 İnşaat Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
117 Metal Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
118 MYK Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi 21. Toplantısı Gerçekleştirildi.
119 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
120 Çevre Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
121 “Aktar (Seviye 5)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
122 Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğüne Ulusal Yeterlilik Sistemi Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
123 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe 3 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
124 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 7 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
125 MYK Tarafından Zabıta Teşkilatı Federasyonunca Düzenlenen 2. Zabıta Çalıştayına Katılım Sağlandı
126 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
127 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Kebapçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliği Güncellendi
128 Enerji Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
129 MYK, Düzce’de Verimlilik 22 “Ben De Varım” Etkinliğine Katıldı.
130 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
131 İnşaat Sektöründe Güncellenen 2 adet Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Görüşe Sunuldu.
132 Ticaret Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
133 Çevre Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
134 İnşaat Sektöründe 2 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
135 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Dönerci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliği Güncellendi
136 Geleneksel Sanatlar Ve Zanaatlar Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
137 Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ve Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterlilikleri Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
138 Elektrik Elektronik Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
139 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
140 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
141 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterliliği Güncellendi.
142 MYK Tarafından Bilgisayar Mühendisleri Kurultayına Katılım Sağlanmıştır.
143 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
144 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Güncellenen 5 Ulusal Yeterlilik Görüşe Sunuldu.
145 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
146 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
147 Çevre Sektöründe 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
148 Elektrik Elektronik Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
149 Bilişim Teknolojileri sektöründe 7 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı ve 3 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
150 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
151 Hasta Hizmetleri Personeli (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
152 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 2 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi ve 2 adet Ulusal Yeterlilik Hazırlandı.
153 İş ve Yönetim Sektöründe 11 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
154 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
155 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
156 Mentorluk Alanında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
157 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
158 Sağlık Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Sağlık Meslekleri Çalıştayına Katılım Sağlandı
159 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Aşçı (Seviye 3) ve Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
160 Çevre sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 4 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı; 3 adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
161 Gıda Sektöründe 7 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
162 Çevirmen Yeterlilikleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
163 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 8 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı; 7 adet Ulusal Meslek Standardı ve 3 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
164 Gıda Sektöründe Dolum ve Paketleme Operatörü (Seviye 4) ve Kurutma İşlem Operatörü (Seviye 4) Taslak Meslek Standartları ve Taslak Yeterlilikleri Görüşe Sunuldu.
165 Finans Sektöründe Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4) ve Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterlilikleri Görüşe Sunuldu.
166 Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Tarafından Güncellenen Ulusal Yeterliliklere Yönelik Olarak Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
167 İnşaat Sektöründe 4 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
168 İnşaat sektöründe “Bina Cam Filmi Uygulayıcısı (Seviye 4)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
169 Ticaret Sektöründe Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
170 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından İstanbul Sanayi Odası’na Meslek Standartları Dairesi Tarafından Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve Güncelleme Süreçleri ile İlgili Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
171 Ticaret Sektöründe Kasiyer (Seviye 3) ve Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Revize Meslek Standartları Görüşe Sunuldu.
172 Jeomorfolog (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
173 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Cam Filmi Distribütörleri ve İthalatçıları Derneği (CFD) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
174 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
175 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
176 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı ve 6 adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
177 İnşaat Sektöründe İNTES Tarafından Hazırlanan 1 Adet Taslak Yeterlilik ve Güncellenen 1 Adet UMS ile 2 Adet UY Görüşe Sunuldu.
178 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
179 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
180 Müzik Alanında Yer Alan Mesleklerin Belirlenmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi
181 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
182 Çevre sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
183 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Ulusal Meslek Standardı Güncellendi
184 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
185 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
186 Enerji sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
187 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
188 Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile UMS Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
189 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Mesleğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
190 Siber Güvenlik Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı.
191 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (ÖHSAD) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
192 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
193 Yönetim Danışmanlığı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Güncellemesi ve Yeterlilik Taslağı Görüşe Sunuldu.
194 Müzik Mesleklerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
195 Liman İşçileri Kültür, Araştırma ve Eğitim Derneği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi.
196 Çevre Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
197 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
198 Kantin İşletmecisi (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı
199 Ticaret Sektöründe Tanıtım Elemanı (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
200 Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyonu 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.
201 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Sağlık-Der Tarafından Ortak Akıl Arama Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.
202 Adalet ve Güvenlik Sektöründe 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
203 Elektrik Elektronik Sektöründe 1(Bir) Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
204 Yönetim Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Çalışmaları Değerlendirildi
205 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı
206 Emlak Alanı Mesleklerine İlişkin Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı
207 MYK ile Sağlık-Der arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
208 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Toplantı Gerçekleştirildi
209 Tekstil Sektörü Dokuma Alanında 4 Adet Ulusal Yeterlilik Yayınlandı.
210 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 5 Ulusal Yeterlilik Çalışmaları Görüşe Sunuldu.
211 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinde Kullanımı Konulu Panel Gerçekleştirildi.
212 Maden Sektöründe Yeraltı Kömür Madenciliği, Metal Madenciliği, Açık Ocak Madenciliği, Mermer Madenciliği, Arama ve Zenginleştirme Alanlarında Meslek Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.
213 İş ve Yönetim Sektöründe 10 Ulusal Meslek Standardının Güncelleme ve Yeterlilik Hazırlama Çalışmaları Görüşe Sunuldu.
214 Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayınlandı.
215 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
216 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
217 Sahne Sanatları Mesleklerine İlşkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
218 Medya Mesleklerine İlişkin TRT İle Taslak Yeterlilik Doğrulama Çalıştayları Yapıldı.
219 Çevre Sektöründe 8 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
220 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
221 Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) Yeterliliği MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
222 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
223 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Alanı Mesleklerine İlişkin Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı
224 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
225 Bakanlığımız Tarafından Dönem Başkanlığı Yürütülen GDAÜ Kapsamında Gerçekleştirilen “İstihdam” Konulu Çalıştaya Katılım Sağlanmıştır.
226 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
227 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Belgeli Personel İle İş Dünyasında Yetkinlik ve Yeterlilik Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.
228 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aydın Ticaret Odası Arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
229 Yatırım Destekleri Danışmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
230 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
231 İnşaat sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
232 Temel Beceriler Çalışma Grubu 1. Toplantısı Gerçekleştirildi.
233 Elektrik-Elektronik Sektöründe Yayımlanan İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
234 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe 2 adet Meslek Standardı ve 2 Adet Yeterlilik Görüşe Çıktı.
235 İnşaat Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
236 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
237 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 17. Toplantısı Gerçekleştirildi.
238 MYK İnşaat Sektör Komitesi 44. Toplantısı Gerçekleştirildi.
239 MYK Çevre Sektör Komitesi 15.Toplantısı Gerçekleştirildi.
240 Gıda Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
241 Tiyatro Alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti.
242 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
243 Emlak Danışmanlığı Alanı Mesleklerine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
244 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe Yayımlanan Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliğinde Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
245 Kuyumculuk Alanında 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
246 İnşaat Sektöründe “Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandı
247 Elektrik-Elektronik Sektöründe Yayımlanan İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardında Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
248 Enerji sektöründe 3 adet Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
249 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
250 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
251 Posta ve Kargo Teslim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Görüşe Çıktı
252 Havacılık Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
253 Bina Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayınlandı.
254 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Alanında Yayınlanan Ulusal Yeterliliklerde Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
255 Çevre Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
256 Pil Tabanlı Fotovoltaik Sistemler Eğitim Tasarım ve Uygulaması Projesi Kapsamında Yapılan Toplantıya MYK Katılım Sağladı.
257 Su Jeti Teknolojileri ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
258 Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
259 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Yönetim Danışmanları Derneği İle İşbirliği Protokolü Yapıldı
260 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 3.Toplantısı Yapıldı
261 Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
262 Çevre Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
263 Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
264 İnşaat sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
265 MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 46. Toplantısı Gerçekleştirildi.
266 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı.
267 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi.
268 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi.
269 Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Mesleği Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi.
270 Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
271 MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi 18. Toplantısı Gerçekleştirildi.
272 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
273 Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
274 Maden Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
275 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
276 Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
277 MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 45.Toplantısı Gerçekleştirildi.
278 Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
279 Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından “Aktar (Seviye 5)” Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
280 Otomotiv Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
281 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
282 Pancardan Şeker Üretimi Alanında Yer Alan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlık Çalıştayına Katılım Sağlandı.
283 Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’ne Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
284 Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ve Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
285 Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
286 Ormancılık Alanı Mesleklerine İlişkin Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
287 Makyaj Uygulama Alanı Mesleklerine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
288 Eyüp Musiki Vakfı ile Türk Müziği İcracısı Mesleğinin Hazırlanması Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.
289 Çevre sektöründe 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
290 MYK ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Arasında Geleceğin Mesleklerine Yönelik İşbirliği Başlatılması Konusunda Toplantı Yapıldı.
291 Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
292 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
293 Türk Coğrafya Kurumu Tarafından Coğrafyacı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
294 Frezeci (Seviye 3 - 4) Ulusal Yeterlilikleri Görüşe Çıktı
295 Enerji Sektöründe 5 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
296 Elektrik Elektronik Sektöründe Güncellenen 1 Meslek Standardı ve 2 Yeterlilik Görüşe Çıktı
297 Elektrik Elektronik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
298 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
299 Etik ve İtibar Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
300 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
301 Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
302 MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi 24. Toplantısını Gerçekleştirdi.
303 Jeomorfoloji Derneği’ne Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
304 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
305 Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
306 Tarım Alanına Ait Tarım Aracısı Meslek Standardı Görüşe Çıktı.
307 Aile Danışmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
308 MYK, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Otomotiv Sektöründe Yaşanan Gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıya katılım sağladı.
309 Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Güncellendi.
310 Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının MYK Sektör Komiteleri Tarafından Değerlendirilmesi Süreci Tamamlandı.
311 Metal Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
312 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
313 Ankara Üniversitesi’nde Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
314 Otomotiv Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
315 Frezeci (Seviye 3-4) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
316 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
317 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
318 Bilişim Teknolojileri Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
319 MYK, 20. Ozon Paneline Katılım Sağladı
320 Jeomorfoloji Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
321 Türk Coğrafya Kurumu ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
322 Elektrik Elektronik Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
323 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Yayınlandı
324 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve Distribütörleri Derneği (PLATFORMDER) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
325 Elektrik Elektronik Sektöründe Güncellenen 1 Meslek Standardı ve 1 Yeterlilik Görüşe Çıktı
326 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğin Hazırlanmasına İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
327 Proje Danışmanları Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
328 Çimento Sektöründe Güncellenen 2 Meslek Standardı ve 2 Yeterlilik Görüşe Çıktı
329 Bilgi İşlem Destek Elemanı ve Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleklerinde UMS ve UY Revizyonları Görüşe Çıktı
330 Çevre Sektöründe 5 Yeterlilik Taslağı Görüşe Çıktı
331 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3 - 4) Meslek Standartları ve Yeterlilikleri Görüşe Çıktı
332 Adalet ve Güvenlik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
333 Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
334 Medya, Yayın ve Yapım Alanında Hazırlanan 7 Yeterlilik Görüşe Çıktı
335 MYK Enerji Sektör Komitesi 21. Toplantısını Gerçekleştirdi.
336 Ankara Şeker Fabrikası’na Saha Ziyareti Düzenlendi
337 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
338 Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüşe Çıktı
339 İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Meslek Standardı ve Yeterliliği Görüşe Çıktı.
340 Kalkınma Atölyesi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
341 Bina Görevlisi (Seviye 3) ve Trafik işaretleri Sinyalizasyon Operatörü (Seviye 3) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
342 Elektrik Elektronik Sektöründe 8 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
343 TAB Gıda Anonim Şirketi Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
344 TÜRKAK Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısına Katılım Sağlandı
345 Kültür ve Sanat Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
346 Makine Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
347 Makine Montaj Alanına Ait 2 Mesleğin Yeterliliği Görüşe Çıktı
348 36. Ulusal Bilişim Kurultayına MYK Tarafından Katılım Sağlandı
349 MYK Maden Sektör Komitesi 17. Toplantısı Gerçekleştirildi
350 TAB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
351 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
352 Tünelcilik Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
353 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresine MYK’da Katılım Sağlamıştır
354 Nefes Koçu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
355 İş ve Yönetim Sektöründe 6 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
356 MYK İnşaat Sektör Komitesi 39. Toplantısı Gerçekleştirildi
357 Gıda Sektöründe Şeker Üretimi Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
358 Macera Parklarında Çalışanların Mesleklerinin Belirlenmesi Toplantısına Katılım Sağlandı
359 Elektrik Elektronik Sektöründe Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
360 Haddeci (Seviye 3-4) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
361 MYK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında) “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
362 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
363 MYK, Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu’na Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
364 Nefes Koçu Yeterliliğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
365 Bilişim Teknolojileri Sektöründe UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
366 Havacılık Alanında 1 Adet Taslak Meslek Standardı ve 5 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
367 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe Plastik Mesleklerinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
368 Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu ile İşbirliği Protokolü imzalandı
369 Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
370 MYK, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği’ne Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
371 Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması İçin Teknik Çalışmalar Devam Ediyor
372 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinin Revizyonu İçin Teknik Değerlendirme Toplantısı MYK’da Gerçekleştirildi
373 Mesleki Temel Beceriler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
374 Enerji Sektöründe Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
375 Agrega Üreticileri Birliği Derneği (AGÜB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
376 Güncellenen Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
377 Havacılık Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
378 Tarım Aracısı Meslek Standardının Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
379 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 5 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
380 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
381 Delik Delme Makinesi Operatörü (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
382 Posta ve Kargo Teslim Elemanı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
383 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
384 Gıda Sektöründe İki Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
385 Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
386 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
387 Spor ve Rekreasyon Sektöründe Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Onaylandı.
388 MYK ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır
389 Kurumsal Eğitmen (Seviye 5) ve Kurumsal Eğitmen (Seviye 6) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
390 Hayvancılık (Kanatlı Hayvan) Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
391 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 14 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
392 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
393 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
394 Haber Kameramanı (Seviye 6) Yeterliliği Görüşe Çıktı
395 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
396 Türkiye Bankalar Birliğinde Finans Sektörüne İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
397 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 42. Toplantısını Gerçekleştirdi
398 Hava Kurtarma Ve Yangın Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
399 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Tarafından Arşivci ve Belge Yöneticisi Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
400 MYK Enerji Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi
401 Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Güncellendi
402 Sanayi 4.0 Alanında Sektörle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
403 BTK Tarafından Siber Güvenlik Analisti (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
404 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
405 Yangın Söndürme Alanında 2 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
406 MYK Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi 6. Toplantısı Gerçekleştirildi
407 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 14.Toplantısını Gerçekleştirdi
408 Tren Teşkilcisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
409 Maden Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
410 Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 3)” ve “Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 4)” Ulusal Yeterlilikleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
411 MYK İnşaat Sektör Komitesi 38. Toplantısı Gerçekleştirildi
412 Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazete ‘de Yayımlandı
413 Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Tarafından Kurumumuza, Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde Sanal Gerçeklik (VR) Kullanılması Konusunda Bilgilendirme Yapıldı
414 Otomotiv Sektöründe 1 Adet Yeterlilik Güncellendi
415 MYK Elektrik Elektronik Sektör Komitesi 19. Toplantısını Gerçekleştirdi
416 Motosikletli Kurye Ulusal Yeterliliği Onaylandı.
417 Makine Sektöründe 2 Adet Yeterlilik Güncellendi
418 Cankurtaranlık Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
419 Gıda Sektöründe 7 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
420 İZAYDAŞ ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
421 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı
422 MYK Finans Sektör Komitesi 4. Toplantısı Gerçekleştirildi
423 MYK Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna Teknik Bilgilendirme Yaptı
424 Su Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
425 Coğrafya Alanında Yer Alan Mesleklerin Belirlenmesine Yönelik Çalıştay Yapıldı
426 MYK Azerbaycan'da Çalıştay’a Katıldı
427 İSKİ Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
428 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Belirlendi
429 Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Mesleklerinin Belirlenmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi
430 Çağdaş Drama Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
431 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
432 Sinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe ÇıktıSinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe Çıktı
433 Sinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe Çıktı
434 Otomotiv Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
435 ASO tarafından 10 Adet Yeterlilik Güncellendi.
436 ASO tarafından 10 Adet Yeterlilik Güncellendi.
437 MYK Makine Sektörü Oluşturuldu
438 İklimlendirme Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
439 İklimlendirme Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
440 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
441 Gemi İnşa Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı ve 2 Adet Güncellenmiş Meslek Standardı Görüşe Çıktı
442 Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Tarafından Banka Gişe Yetkilisi (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
443 Nefes Koçu Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
444 Çevirmenlik Alanına Ait 6 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Çıktı
445 Çevirmenlik Alanına Ait 6 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Çıktı
446 Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
447 Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
448 Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Ecvet Uzmanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
449 MYK Tarafından “Dijital Sanayi Operatörü” Mesleğine Yönelik Eğitim Programı Geliştirme Çalıştayına Katılım Sağlandı
450 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 5 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi
451 16 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
452 Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
453 Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
454 Çiğ Süt Toplama, Depolama ve Muhafaza Sorumlusu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
455 Koku Uzmanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
456 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de; Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler Yayımlanmıştır.
457 Su Yalıtımcısı Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellendi
458 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 4 Adet Yeterlilik Güncellendi
459 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 4 Adet Yeterlilik Güncellendi
460 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 2.Toplantısı Yapıldı
461 Kostüm Tasarımcısı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
462 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
463 MYK Tarafından Türkiye’de Etkin Beceri Geliştirme Verimlilik, İnovasyon ve Büyümenin Anahtarı Konulu Toplantıya Katılım Sağlandı.
464 Motosikletli Kurye Taslak Yeterliliğinin Geliştirilmesine İlişkin Çalışmalar Tamamlandı
465 Haber Kameramanı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
466 Haber Kameramanı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
467 Jeomorfoloji Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
468 Jeomorfoloji Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
469 MYK Tarafından SESRIC Çalıştayına Katılım Sağlandı
470 Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yıl Sonu İstişare Toplantısına Katılım Sağlandı
471 Sanat Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı Gerçekleştirildi
472 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı
473 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında “Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması Kapsamında Ön Çalışmaların Yürütülmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı
474 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 1 Adet Yeterlilik Güncellendi
475 Sanayi ve Teknoloji Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
476 Sanayi ve Teknoloji Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
477 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı
478 Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
479 "Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3), Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3), Betoncu (Seviye 3) ve Panel Kalıpçı (Seviye 3)" Ulusal Yeterliliklerinin T/P Tabloları Yayınlandı
480 Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
481 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
482 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) ve Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Yeterlilikleri Revize Edildi
483 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
484 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
485 Maden Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
486 Koku Kültürü Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
487 Evcil Hayvan Kuaförü (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
488 Hizmet- İş Sendikası Tarafından 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
489 İnşaat Sektöründe Su Yalıtımcısı mesleğinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
490 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
491 Otomotiv Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi
492 MYK İnşaat Sektör Komitesi 35. Toplantısı Gerçekleştirildi
493 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
494 Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
495 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
496 6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
497 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
498 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
499 Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
500 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
501 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
502 Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
503 Sanayi ve Teknoloji Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
504 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
505 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
506 Otopark Görevlisi (Seviye 3) ve Vale Görevlisi (Seviye 3) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
507 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
508 Çocuk Gelişimcileri ve Eğitimcileri Derneği ile Binbirçiçek Vakfı Tarafından 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
509 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
510 MYK Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi 4. Toplantısı Gerçekleştirildi.
511 Otomotiv Sektöründe İki Ulusal Yeterlilik Yürürlüğe Girdi.
512 Motosikletli Kurye Taslak Yeterliliği Hazırlandı
513 İNTES Tarafından Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
514 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında Mesleki Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
515 Endüstri 4.0 Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi.
516 Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
517 Motosikletli Kuryelik Yeterliliğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
518 Otomotiv Sektöründe 4 Adet Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
519 TOBB Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
520 Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
521 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Madenciler Derneği arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
522 MYK Denetçi Deneyim Paylaşımı Toplantısı Gerçekleştirildi.
523 Tünelcilik Derneği Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
524 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
525 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
526 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
527 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
528 Sinema Televizyon Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
529 Jeomorfoloji Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
530 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
531 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
532 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
533 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
534 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 1. Toplantısı Yapıldı.
535 Tekstil Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 5 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
536 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
537 Hava Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
538 Otopark İşletmecileri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
539 Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
540 İnşaat Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
541 Tesis Yöneticisi (Seviye 6) ve Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
542 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
543 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
544 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
545 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
546 21 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı.
547 MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi 12. Toplantısı Gerçekleştirildi
548 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
549 MYK, Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayında (ENİS’ 2017) Bilgilendirme Sunumu Yaptı
550 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
551 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
552 Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
553 Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
554 Satın Alma Alanında Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
555 Asansör Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
556 7 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
557 20 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
558 10 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
559 MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Bursa’da Düzenlenen “Güvenli İnşaat Sempozyumunda” İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik, Sınav-Belgelendirme ve MYK Belgesi Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme Yaptı
560 Kalite Kontrol Alanında 3 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
561 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
562 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
563 İstanbul Ticaret Odası Tarafından Değerli Taş Uzmanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
564 İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından hazırlanan 7 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
565 Gıda Sektöründe Bitkisel Ürünler Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
566 İZAYDAŞ Tarafından 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
567 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Taslak Yeterliliği Hazırlandı
568 Özel Güvenlik Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
569 İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkârlar Odası (İGDESO) tarafından hazırlanan 1 adet taslak yeterlilik görüşe sunulmuştur.
570 Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
571 Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖKAMDER) tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
572 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
573 Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
574 Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ve Binbirçiçek Vakfı ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
575 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
576 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
577 GAZBİR – GAZMER ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
578 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
579 Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
580 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
581 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
582 Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
583 İSKİ Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
584 Otomotiv Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
585 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
586 Şişecam Düzcam Tarafından 5 Adet Taslak Ulusal Yeterlilik Hazırlandı
587 Metrobüs Şoförü (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
588 Tesis Yöneticisi ve Kurumsal İletişim Uzmanı Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
589 Otopark Görevlisi (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
590 3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
591 TOBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
592 13 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
593 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi 24. Toplantısı Gerçekleştirildi
594 Yaratıcı Drama Eğitmeni (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
595 İstanbul Üniversitesi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
596 Yangından Korunma Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
597 Bilişim Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
598 MYK, Tünelcilik Derneği’nde Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
599 İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
600 Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
601 KASTDER Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
602 Ticaret Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
603 Nefes Koçluğu Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
604 Endüstriyel Reklamcılık Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
605 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
606 Sinema Televizyon Sendikası 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
607 SESRIC Tarafından Düzenlenen Çalıştaya MYK Katılım Sağladı
608 Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Madde Bağımlılığı Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
609 Özel Güvenlik ve Görev Hayvanları Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
610 Mayın Temizleme Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
611 Şişecam Trakya Cam Sanayii ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
612 İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma, Yakma Ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ) İle Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
613 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
614 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
615 Motosikletli Kurye Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
616 İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
617 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
618 Sanayi ve Teknoloji Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
619 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
620 MYK, VOC-TEST Merkezleri II Hibe Programı “Elektrikçi Esnafın Belgelendirmesi” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Yaptı
621 MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi 14. Toplantısı Gerçekleştirildi
622 MYK, VOC-TEST Merkezleri II Hibe Programı “Ahşap Sektöründe VOC-TEST Merkezi Projesi” Kapsamında Bilgilendirme Yaptı
623 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
624 TEMFED ile Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
625 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
626 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
627 Çimento Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
628 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 10.Toplantısını Gerçekleştirdi
629 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
630 Püskürtme Tipi Poliüretan Isı Yalıtım Uygulama Operatörü Taslak Yeterliliği Hazırlandı
631 Yayıncılar Birliği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
632 Motosikletli Kuryelik Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
633 Geri Dönüşüm Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
634 Proje Yöneticisi (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
635 4 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
636 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Otopark İşletmecileri Derneği arasında “Otopark Görevlisi Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
637 İstanbul Ticaret Odası (İTO) 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
638 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) arasında “Metrobüs Şoförü Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
639 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
640 Sinema Televizyon Sendikası 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
641 Çağdaş Drama Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
642 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Açıkhava Reklamcıları Derneği Arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
643 5 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
644 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
645 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Tarafından 8 Ulusal Yeterlilik Hazırlandı
646 Atık ve Geri Dönüşüm Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
647 “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı”nda Ulusal Yeterlilik Sistemi Tartışıldı
648 MYK, 8. Kimya Endüstri Gelişim Şurasında Bilgilendirme Yaptı.
649 Eskişehir Ticaret Odası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
650 Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle MYK ile ASKON arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.
651 MYK, TEGEP 6. Eğitim ve Gelişim Zirvesine Katılım Sağlayarak Bilgilendirme Yaptı
652 MYK, 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisine Katılım Sağlıyor
653 E-Ticaret Kategori Sorumlusu (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
654 Proje Yöneticisi (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
655 Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
656 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
657 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Orman Sanayi İşadamları Derneği Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
658 Çocuk Gelişimi Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
659 Kamera Asistanları Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
660 Yayıncılık Alanı Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
661 Ormancılık Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
662 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
663 Marmara Bölgesi Araç Yıkama, Bakım ve Kaplama Dernekleri Federasyonu ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
664 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
665 Türkiye Yayıncılar Birliği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
666 MYK ve TŞOF Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmzalandı
667 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
668 Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
669 Ankara Ticaret Odası (ATO) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
670 MYK ile TOBB Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
671 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
672 Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
673 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
674 Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Şişecam Düzcam) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
675 Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
676 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
677 İstanbul Ticaret Odası 22 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
678 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
679 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
680 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
681 Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii Ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Öz Gıda İş Sendikası) İle İşbirliği Protokolü İmzalandı
682 Sinema ve Televizyon Sendikası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
683 Eskişehir Ticaret Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
684 Türkiye’de Mobilya Sektöründe Verimliliğin Artırılması Konferansı 2 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi
685 Türkiye Madenciler Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
686 Spor ve Rekreasyon Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
687 9 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
688 Çocuk Gelişimi Meslek Standartları Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi
689 Ege Orman Vakfı İle İşbirliği Protokolü İmzalandı
690 Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
691 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
692 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
693 Etik ve İtibar Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
694 SESRIC Tarafından Düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim İhtiyaç ve Kapasitelerinin Ölçülmesi Çalıştayı”na MYK da Katılım Sağladı
695 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
696 VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında Proje Açılış Toplantıları Yapıldı
697 Özel Güvenlik Alanında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
698 Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
699 İstanbul Ticaret Odası İle Kuyumculuk Alanında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
700 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
701 Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
702 15 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
703 Yönetim Danışmanı (Seviye 6-7) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
704 Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
705 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
706 Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
707 Kaynakçılık Alanında 5 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
708 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
709 Tasarım Alanında İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
710 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
711 Kast ve Fotomodel Ajansları Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
712 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile II. İşbirliği Protokolü İmzalandı
713 6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
714 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
715 Binbirçiçek Vakfı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
716 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
717 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
718 Kamera Asistanları Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
719 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
720 TÜGİS Tarafından 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
721 Türkiye Ziraat Odaları Birliği Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
722 Gemi İnşa ve Geri Dönüşüm Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
723 Ormancılık Alanında 2 Taslak Yeterlilik Hazırlandı
724 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
725 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
726 Muhasebe Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
727 İtfaiyecilik Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
728 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
729 Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
730 Arama - Kurtarma Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
731 Proje Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
732 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
733 Kuyumculuk Alanında Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
734 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
735 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
736 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
737 Kobi Danışmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
738 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
739 Kazan ve Basınçlı Kap Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
740 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
741 3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
742 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
743 Liman İşletmeciliği Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
744 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
745 İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
746 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
747 Biyologlar Dayanışma Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
748 İstanbul Ticaret Odası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
749 Kent İçi Raylı Taşımacılık Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
750 İstanbul Ticaret Odası Temsilcileri İle Kuyumculuk Alanında Toplantı Gerçekleştirildi
751 Güncellenmiş Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) ve Topoğraf (Seviye 4) Meslek Standartları Hazırlandı
752 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
753 Kartonpiyer Uygulayıcısı (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
754 Biyologlar Dayanışma Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
755 ELDER Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
756 Balıkçılık Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
757 ORKOOP Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
758 2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
759 Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
760 4 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
761 Gemi İnşa ve Geri Dönüşüm Alanında 7 Adet Ulusal Yeterlilik Taslağı Hazırlandı
762 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
763 Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
764 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
765 İşaret Dili Çevirmeni (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
766 TÜRMOB ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
767 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
768 Sakarya Üniversitesi ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
769 "Belgeli İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam" Zirvesi Yapıldı
770 “Koç (Seviye 6)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
771 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
772 Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
773 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
774 18 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
775 Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
776 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
777 Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
778 MESS tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
779 Oyuncular Sendikası Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
780 RATEM Tarafından 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
781 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
782 NORM Eğitim Danışmanlık Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
783 İTO Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
784 Orman Kooperatifleri Merkez Birliği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
785 İtfaiyecilik Alanında 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
786 10 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
787 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ile Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
788 21 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
789 İtfaiyecilik Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
790 Satış Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
791 Ormancılık Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
792 Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
793 Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
794 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
795 MYK, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) ile Yapılan İşbirliği Protokolü Çerçevesinde Standart ve Yeterlilik Hazırlama Çalışmalarına Yönelik Teknik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
796 Aile Danışmanı Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
797 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
798 Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
799 Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında 2 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
800 Sayaç Montajı Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
801 PAGEV Tarafından 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
802 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
803 TESK 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
804 İTO Matbaacılık Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
805 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
806 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
807 MESS Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
808 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
809 25 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
810 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Tarafından “Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni (Seviye 4)” Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
811 Oyuncular Sendikası Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
812 KOSGEB Tarafından KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
813 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
814 İTO Matbaacılık Alanında 8 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
815 Norm Eğitim Danışmanlık Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
816 14 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
817 17 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
818 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
819 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
820 Oyuncular Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
821 İTO Matbaacılık Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
822 Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) 9 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
823 4 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
824 MYK, TÜGİS’te Sektörel Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
825 Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
826 Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
827 Anketör Meslek Standardı Hazırlandı
828 Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
829 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
830 Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
831 Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
832 Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
833 22 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
834 Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
835 19 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
836 16 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
837 İETT Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
838 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
839 17 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
840 MYK Çalışma Grubu Tarafından Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
841 TSEV Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
842 13 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
843 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
844 PERYÖN Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
845 İTO Matbaacılık Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
846 KİPLAS Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
847 TİAD CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Standardını Hazırladı
848 24 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
849 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Tarafından 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
850 Depo Sorumlusu Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
851 Çağrı Merkezleri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
852 Motosiklet Tamircisi Meslek Standardı Hazırlandı
853 PERYÖN Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
854 İTO Tesisat ve İklimlendirme Alanında 11 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
855 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
856 19 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
857 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
858 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
859 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
860 İTO Matbaacılık Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
861 İTO İklimlendirme Alanında 14 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
862 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
863 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
864 İTO Matbaacılık Alanında 4 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
865 Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
866 TESK 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
867 MESS 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
868 TİSK Koordinasyonunda 2 Adet Yatay Meslek Standardı Hazırlandı
869 Çimento Alanında Dört Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
870 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
871 MYK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Makine Alanı Temsilcileri Toplantı Yaptı
872 3 Seviyede Mekatronikçi Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
873 İnsan Kaynakları Alanında 3 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
874 18 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
875 İzmir Hava Eğitim Komutanlığıyla İşbirliği Toplantısı Yapıldı
876 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Isıl İşlemci ve NC/CNC Tezgah İşçisi Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
877 MYK ve Oyuncular Sendikası Girişimi İşbirliği Toplantısı Yaptı
878 Türkiye Beyazay Derneği İle İşbirliğine Doğru
879 Matkap Tezgah İşçisi Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
880 EBSO Brodeci ve Kapitoneci Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
881 Mutfak Alanında 8 Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
882 Resmi Gazetede 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
883 Liman İşletmeciliği Alanında 2 Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
884 MYK, THY’de Sektörel Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
885 EBSO Nakışçılık Meslek Standardını Hazırladı
886 TTSİS 5 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
887 Boya Üretim Sorumlusu Mesleği Sektör Komitesine Sunuldu
888 Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
889 TÜRKLİM Tarafından Hazırlanan Standartlar Sektör Komitesinde Görüşüldü
890 Sigorta Sektöründeki Mesleklere Standart Geliyor
891 İTKİB 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
892 İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Mesleklerin Standardı Belirlenecek
893 İNTES İki Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
894 THY- MYK İşbirliği: Sivil Havacılık Mesleklerinin Standardı Belirlenecek
895 Profesyonel Turist Rehberi Mesleğinin Ulusal Standardı Belirlendi
896 Ankara Sanayi Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
897 Lojistik Sektörü Ortak Akıl Arama Toplantısı Yapıldı
898 Ön Büro Alanında 6 UMS Yayımlandı
899 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye 3 ve Seviye 4 Ulusal Meslek Standartları Yayımlandı
900 Mutfak Alanında Hazırlanan Taslak Meslek Standartları Görüşe Çıktı
901 Eczane Çalışanlarının Taslak Meslek Standardı Belirlendi
902 ÇELİK-İŞ İlk Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
903 İzabeci Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
904 Liman İşletmeciliği Alanında 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
905 Optisyen ve Optometrist Mesleklerinin Taslak Standartları Hazırlandı
906 Hastane Temizlik Personeli Mesleğinin Farklı Seviyelerinde Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
907 Farklı Sektörlerde 6 UMS Resmi Gazetede Yayımlandı
908 Türk Hava Yolları ile İşbirliği Toplantısı Yapıldı
909 Çimento Sektöründe 2 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
910 Tahribatlı ve Tahribatsız Muayeneci Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
911 Turist Rehberi Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
912 TCDD Tren Makinisti Taslak Meslek Standardını Hazırladı
913 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
914 Ankara Ticaret Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
915 Ön Büro Alanında 8 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
916 Turist Rehberliği Mesleğinin Standardı Belirlenecek
917 Ön Dökümlü Beton Eleman Alanında 7 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
918 Hurda Hazırlama Takip İşçisi ve İzabeci Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
919 KİPLAS 4 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
920 İTKİB Deri Alanında 5 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
921 Servis Alanında Beş Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
922 MESS 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
923 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi ve Montaj Bandı Operatörü Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
924 KİPLAS 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
925 Liman İşletmeciliği ve Çimento Alanlarında İlk UMS’ler Resmi Gazetede Yayımlandı
926 İlk Taslak Meslek Standartları GAZBİR Tarafından Hazırlandı
927 MYK İTKİB ve TTSİS'de Bilgilendirme Toplantıları Yaptı
928 TESK ile üç sektörde "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı
929 MYK ile HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
930 MYK ile TÜRKLİM Arasında "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı
931 MYK Doğal Gaz Meslek Standartları Çalıştayı'na Katıldı
932 MYK, TESK'de Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
933 Çimento Sektörüyle İşbirliği
934 MYK, TÜRKLİM'de Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
935 TÜRKLİM "Liman Operasyon Müdürü" Taslak Meslek Standardını Hazırladı
936 ÇEİS ile "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı
937 TÜRKLİM 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
938 TESK Yiyecek-İçecek Alanında 5 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
939 TTSİS Örme Meslek Dalında 2 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
940 ÇEİS Çimento Sektöründe 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
941 ÇEİS Çimento Sektöründe 2 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
942 Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER İlk Ulusal Meslek Standartlarını Kamuoyuna Duyurdu
943 İstanbul Ticaret Odası ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi