İş ve Yönetim Sektör KomitesiMYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca iş ve yönetim sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 12 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Üç yıllık görev süresini tamamlayan İş ve Yönetim Sektör Komitesi, yeni üyeleri ile üçüncü dönem faaliyetlerine devam etmektedir. MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi Başkanı TOBB Temsilcisi Ahmet SAYGIN BABAN, Başkan Vekili MEB Temsilcisi Gülnur İNAN’dır.

isveynetim


II. Dönem Temsilci Listesi

 

Temsil Ettiği Kurum

Adı / Soyadı

Çalıştığı Kurum ve Ünvanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ayşe ERIM

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Ensititüsü Başkanlığı, Kimyager

Milli Eğitim Bakanlığı

Gülnur İNAN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Hasan ŞANLI

Personel Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Prof. Dr. Ali DANIŞMAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Türkiye Odalar Borsalar Birliği

A. Saygın BABAN

MEYBEM, Genel Müdürü

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Atakan ÇELİK

Tesk Eğitim ve Planlama Müdürlüğü, Müdür Vekili

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Fadime CAN

HAK-İŞ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Aytuğ BALAMAN

KOOP-İŞ, Toplu İş Sözleşmesi Birimi Müdürü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Ozan MİMAROĞLU

MESS Ankara Bölge Temsilcisi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ekin Sarı AKALIN

DİSK-Genel İş Sendikası - Uzman

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Süleyman ARIKBOĞA

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, Uzman

 

Tüm İş ve Yönetim Sektör Komitesi Haberlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.