Eğitim Sektör KomitesiMesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca eğitim sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK Eğitim Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 31 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Eğitim Sektör Komitesi 24.11.2022 tarihi itibariyle ikinci dönem faaliyetlerine devam etmekte olup Komite Başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu temsilcisi Atakan ÇELİK, Başkan Vekilliğini ise Hak-İş Konfederasyonu temsilcisi Recep ATAR yürütmektedir.

gdask


II. Dönem Temsilci Listesi

 

Temsil Ettiği Kurum

Adı / Soyadı

Çalıştığı Kurum ve Ünvanı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Uğur AYDEMİR

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSG Uzmanı

Milli Eğitim Bakanlığı

 Bilgen KERKEZ

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Uzmanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gülgün ÇELİK

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Prof. Dr. Fatma BIKMAZ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Murat AYDIN

Mali ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Müdür

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Atakan ÇELİK

Eğitim ve Planlama Müdürlüğü, Müdür V.

Hak-İş Konfederasyonu

Recep ATAR

Proje ve Dış İlişkiler Birimi, Uzman

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Barış YILAN

TEZ-KOOP İŞ, Uzman

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Birol KORKMAZ

MESS Eğitim Vakfı, Genel Müdür

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Süleyman ARIKBOĞA

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, Uzman

 

Tüm Eğitim Sektör Komitesi Haberlerine ulaşmak için tıklayınız.