Europass Sertifika EkiNedir?

Europass Sertifika Eki; mesleki öğretim ve eğitim sertifikası veya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine verilebilen,  AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayan ve ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktılarını içeren ortak bir formattır.

Europass Sertifika eki MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin Ulusal Europass Merkezi ve MYK internet sitelerinden ücretsiz erişilebileceği uluslar arası normlara göre hazırlanmış bir dokümandır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktıları ve belgede yer verilmeyen belgeyi açıklayıcı diğer ifadeler, ilgili ulusal yeterliliğe ait Europass Sertifika Ekinde yer almaktadır.

 

Ne değildir?

Europass Sertifika Eki;

  • Orijinal MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin yerine geçmez,
  • Denkliği garantileyen otomatik bir sistem değildir.
  • Kişiye özel düzenlenmez.

 

Europass Sertifika Ekine Nasıl Erişilir ?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri için ulusal yeterliliklere ilişkin hazırlanan Europass Sertifika Eklerine  MYK internet sitesinden erişilebileceği gibi Europass Sertifika Eki belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan da talep edilebilir.

        

Europass2020

 

     Ulusal Yeterliliklere İlişkin Europass Sertifika Eki Listesi İçin Tıklayın