Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanacak taslak yeterlilikler:

No

YETERLİLİK ADI

SEVİYE

(TYÇ)

1

Foto Muhabiri

5

2

Foto Muhabiri

6

3

Muhabir

5

4

Uzman Muhabir

6

5

Düzeltmen-Musahhih

5

6

Görsel Yönetmen

6

7

İstihbarat Şefi

6

8

Sayfa Editörü

6

9

Sayfa Sekreteri

5