Yetkilendirme Yetkilendirme Ön Başvurusu
Yetkilendirme Ön Başvurusu

Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu olmak isteyen kuruluşlar Yetkilendirme Ön Başvurusu yapmak için şu aşamaları izler:

1-    MYK Web Portal  Kayıt Ol ve ardından Kurum/Kuruluş seçilir.

2-    Ardından “Başvuru Oluştur” butonu tıklanıp kuruluşa ait bilgiler girilir.

3-    İlgili başvuru modülünde istenen bilgi ve belgeler ilgili sayfalara girilerek (İrtibat Bilgileri, Faaliyet Bilgileri, Sınav Kapsamı, Ekler) MYK Web Portala kaydedilir.

4-    Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi”ne yer alan kriterlerden ön yetkilendirme için gereken şartların taşıdığını gösterir kanıtlar yeterli açıklamalarla birlikte beyan edilir.

5-    Tüm zorunlu bilgi ve belgeler tamamlandığında Portal tarafından başvuru formu oluşturulur.

6-    Başvuruya ilişkin üst yazı, Portal tarafından oluşturulan başvuru formu ve başvuruya ilişkin Taahhütname Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından e-imza ile imzalanarak portal üzerinden Kurum Elektronik Evrak Sistemine gönderimi sağlanır.

7-    Kurum ulaşan başvurular için 10 gün içerisinde asil ve yedek dosya sorumlularını belirler.

8-    Başvuru dokümanları Sınav ve Belgelendirme Dairesi Hizmet Standartları kapsamında belirtilen süreler içerisinde dosya sorumlusu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Yetkilendirme ön başvurusu uygun bulunan kuruluşa MYK Web Portal üzerinden Yetkilendirme Ön Sözleşmesiimzaya açılır.

9-    Kuruluş temsil ve ilzam yetkilisi tarafından e-imzalanan sözleşme sisteme yüklenecek bir üst yazı ekinde Kuruma iletilir.

10- Kurum tarafından e-imzalanan sözleşme karekod ile birlikte Kuruluşa üst yazı ekinde iletilerek “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi” imzalama süreci tamamlanır.

 

Yetkilendirme Ön Sözleşme imzalanan belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” uluslararası personel belgelendirme standardına göre Yetkilendirme Ön Sözleşmesi Kapsam Belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde akreditasyon sürecini tamamlamış olması gerekir.

 
1638677713.483 - 05.12.2021 04:48:54 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]