Yetkilendirme Yetkilendirme Başvurusu (Akreditasyon Sonrası)
Yetkilendirme Başvurusu (Akreditasyon Sonrası)


Akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayan kuruluşlar yetkilendirme başvurusunu devam ettirmek için şu aşamaları izler:

1-   Yetkilendirme Ön Başvuru sözleşmesinin Kapsam Belgesindeki ulusal yeterlilik(ler)de akredite olunur,

2-    MYK Web Portal'daki yetki başvurusu devam ettirilerek akreditasyon sürecinde güncellenen dokümanlar ile yetkilendirme denetimi için gereken şartların karşıladığını gösteren diğer bilgi ve belgeler Portal'a kaydedilir.

3-    Yetki başvurusu için istenen bütün zorunlu alanlar doldurularak MYK Web Portal üzerinden Yetkilendirme Başvuru Formu oluşturulur.  

4-    Başvuruya ilişkin üst yazı ve Portal tarafından oluşturulan yetkilendirme başvuru formu Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından e-imza ile imzalanarak portal üzerinden Kurum Elektronik Evrak Sistemine gönderimi sağlanır.

5-   Kuruluşun yetkilendirme başvuru dokümanları Dosya Sorumlusunca incelenir ve yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular yetkilendirme denetimi düzenlenmesi talebi ile Denetim Dairesi Başkanlığına raporlanır.

6-   Yapılan Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sonrasında Denetim Raporu olumlu sonuçlanan Kuruluşlar için MYK Yönetim Kuruluna yetkilendirme teklifi sunulur.

7-  MYK Yönetim Kurulunca yetkilendirmesi uygun görülen kuruluşlara imzalamaları için Yetkilendirme Sözleşmesigönderilerek teminat bedeli, soru envanteri ve ücret tarifesi ile birlikte Kuruma teslim etmeleri istenir.

8-      Sözleşme imzalama sürecini tamamlayan belgelendirme kuruluşlarının yetki kapsamı ve ücret tarifesi MYK internet sitesinde yayımlanır.

9-   MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere dayalı olarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütür.

 
1638675083.225 - 05.12.2021 04:05:04 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]