Yetkilendirme Yetkilendirme Başvurusu (Akreditasyon Sonrası)
Yetkilendirme Başvurusu (Akreditasyon Sonrası)

“Yetkilendirme ön başvuru sözleşmesi kapsamındaki ulusal yeterlilik(ler) ve/veya ulusal yeterliliğin temel aldığı uluslararası standart(lar) özelinde akredite edilmiş olan belgelendirme kuruluşu, MYK Web Portal'daki yetki başvurusu bölümünde istenilen bilgi ve belgeler ile akreditasyon sürecinde güncellenen dokümanları Portal'a kaydeder. Kuruluş, bütün zorunlu alanları doldurduktan sonra Portal tarafından oluşturulan Yetkilendirme Başvuru Formu'nun çıktısını alır ve bu form Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanır. İmzalı başvuru formu başvuru yazısı ile birlikte MYK’ye iletilir.

Kuruluşun yetkilendirme başvuru dokümanları incelenir ve yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan kuruluşa yetkilendirme denetimi düzenlenir. Denetim sonucunda uygunsuzluk bulunmaması ya da bulunan uygunsuzlukların kapatılması halinde kuruluşla Yetkilendirme Sözleşmesi imzalanır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yetki kapsamı ve ücret tarifesi MYK internet sitesinde yayımlanır.

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere dayalı olarak sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütür.


           

       

             

                                                                          
 
1553064960.591 - 20.03.2019 07:29:39 - 10.6.30.127 - 52.201.27.211