Yetkilendirme
Yetkilendirme

Ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar MYK’den yetki almak zorundadır. 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen yetkilendirme şartlarını haiz belgelendirme kuruluşları MYK’ye yetkilendirme ön başvurusunda  bulunur.

MYK’nin yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla Yetkilendirme Ön Sözleşmesi imzalanır.

>Kuruluşların Kuruma yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için yetkilendirme ön sözleşmesi kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde "TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar" uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ye yetkilendirme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla Yetkilendirme Sözleşmesi imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür.

Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller için tıklayınız.

 

Yetki2

Ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar MYK’den yetki almak zorundadır. 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen yetkilendirme şartlarını haiz belgelendirme kuruluşları MYK’ye yetkilendirme ön başvurusunda bulunur.

MYK’nin yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla Yetkilendirme Ön Sözleşmesi imzalanır.

Kuruluşların Kuruma yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için yetkilendirme ön sözleşmesi kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde "TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar" uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ye yetkilendirme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla Yetkilendirme Sözleşmesi imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür.

Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller için tıklayınız.
 
1634989479.652 - 23.10.2021 12:18:20 - 10.6.40.128 - [3.236.232.99]