Vergi Mükellefiyeti
Vergi Mükellefiyeti

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı MYK Kanununun 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Kurumun gelirleri, işlemleri ve taşınmazları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır”  hükmü uyarınca fatura vb. muteber belge düzenlememektedir.

Özel Teşebbüs Vergi Mükellefi Kuruluşlar

Anılan Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında MYK’ nın banka hesaplarına ödeme yapan özel teşebbüs mükellef kuruluşların, ödeme yaptıktan sonra Gider Pusulası düzenleyerek (iki nüsha olarak) imza/onay için Kuruma iletmesi gerekmektedir.

Gider Pusulaların hangi şekil şartına (seri-sıra no vs…) tabi olduğu, nereden ve nasıl temin edilip bastırılacağı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:225) belirtilmiştir.

Şekil şartına uymadan veya ödeme işlemi tamamlanmadan Kuruma imza/onay için iletilen Gider Pusulaları mükellef kuruluşlara iade edilmektedir.

 

Vergi Mükellefi Olan Kamu Kuruluşları

Vergi mükellefi kamu kuruluşlarının (belediyeler, üniversiteler gibi) MYK’ nın banka hesaplarına ödeme yapmadan önce veya yaptıktan sonra ilgili mevzuatı uyarınca imzalı Harcama Pusulası düzenleyerek (iki nüsha olarak) imza/onay için Kuruma iletmeleri gerekmektedir.

Şekil şartına uymadan Kuruma imza/onay için iletilen Harcama Pusulaları kuruluşlara iade edilmektedir.

Vergi Kimliği:

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu
VN        : 6190515234
VD        : Hitit Vergi Dairesi
Adres    : Ziyabey Cad. 1420 Sok No:12 PK:06520 Balgat, Çankaya/ANKARA

 

 
1653791867.857 - 29.05.2022 03:11:29 - 10.6.40.127 - [18.232.52.135]