Uygulaması Sona Eren Projeler TYÇ’nin AYÇ İle Referanslandırılması Projesi (2014)
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE REFERANSLANDIRILMASI PROJESİ

Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulmasına Yönelik 23 Nisan 2008 tarihli ve 2008/C111/01 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı uyarınca ülkemizin bir Ulusal Koordinasyon Noktası belirlemesi gerektiğinden hareketle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiştir ve Aralık 2008’den itibaren AYÇ Danışma Kurulunda ülkemizi temsil etmektedir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Referanslandırılması Projesi 2014 yılından itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu eş-finansmanı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Söz konusu projeler ile;

 • İlgili paydaşlara AYÇ ve TYÇ’nin tanıtılması,
 • TYÇ’nin AYÇ’ye referanslandırılmasına yönelik ulusal istişare sürecinin yürütülmesi,
 • TYÇ’ nin AYÇ ile referanslama raporunun son taslağının hazırlanması,
 • Her yeni yeterlilik belgesinde, diplomada ve Europass Dokümanında ilgili AYÇ Seviyesine yer verilmesinin desteklenmesi,
 • Ulusal Yeterliliklerin ulusal yeterlilik sistemleri aracılığı ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile ne şekilde ilişkilendirileceği konusunda ilgili paydaşların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Referanslandırılması 2015 Projesi 

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Referanslandırılması 2015 projesinin bütçesi 50.000 € olup, bu tutarın 12.500 Avroluk kısmı ulusal katkıdır. Proje uygulama süresi, 31 Aralık 2015 tarihinde sona ermiştir.

Proje kapsamında;

 • Referanslama Raporu Yazım Ekibi toplantılarının gerçekleştirilmiş,
 • TYÇ Belgesinin İngilizce çevirisinin gözden geçirilmesi için tercüme hizmeti alınmış,
 • MYK Yönetim Kurulu üyelerinin katılım ile Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiş,
 • TYÇ’nin tanıtımı amacı ile ilgili seminer ve toplantılarda MYK Uzmanları tarafından bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiş,
 • TYÇ ve AYÇ hakkında gelen bilgi veren broşürler hazırlanmış ve
 • TYÇ’nin tasarımı ve basımına ilişkin hizmet alınmıştır.

 

İlgili dokümanlara ulaşmak için  tıklayınız:

PDF TYÇ Kitapçığı
PDF TYÇ Broşürü
PDF AYÇ Broşürü

 

 

 

 

 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Referanslandırılması 2014 Projesi 

 

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Referanslandırılması 2015 kapsamında desteklenen Projenin toplam bütçesi 57.647 € olup, bu miktarın 8.647 Avroluk tutarı ulusal katkı olarak MYK tarafından karşılanmıştır.

Proje kapsamında,

 • Uluslararası uzmanların da yer aldığı Referanslama Komitesinin gözetimi ve yönlendirmesi altında taslak TYÇ-AYÇ Referanslama Raporu hazırlanmıştır.
 • TYÇ’nin AYÇ ile Referanslanması Projesini tanıtmak ve katılımcılara TYÇ’nin mevcut durumu ile referanslama çalışmalarının kapsam ve yöntemine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Referanslama Komitesi’nin 2. Toplantısı, projenin Açılış Toplantısı ile birlikte 30.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda TYÇ’nin AYÇ ile Referanslanması Projesinin tanıtımı gerçekleştirilmiş ve TYÇ’nin mevcut durumu ile referanslama çalışmalarının kapsam ve yöntemine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

  

tyc-ayc 2014-1 

 

tyc-ayc 2014-2

 

 • 11.08.2014 ve 13.08.2014 tarihlerinde Referanslama Süreci Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • Proje başlangıcından Ekim 2014 başına kadar 9 adet Referanslama Raporu Yazım Ekibi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 20.10.2014 tarihinde Referanslama Komitesi 3. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

tyc-ayc 2014-3

Ø  TYÇ Broşürü