Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Ekim 2010 – Haziran 2013 tarihleri arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütmüştür.

Projenin amacı, görevi ilgili sektörel alanlarda sınav yapmak ve iyi tasarlanmış bir akreditasyon sistemi çerçevesinde gerekli görülen bilgi ve becerileri sertifikalandırmak olan VOC-Test (Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme) merkezlerini destekleyerek Türkiye’de sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmaktır.

UYEP’in genel hedefi, iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve AYÇ (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) ile uyumu kolaylaştırmaktır.

Projenin özel hedefi ise, AYÇ ile uyumlu, tüm seviyelerde ölçme, değerlendirme ve belgelendirme için uygun bir sistem geliştirerek, meslek standartları temelinde verimli ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve işletilmesi için MYK ve Meslek Standardı Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerinin (VOC-Test Merkezlerinin) desteklenmesidir.

 

Projeden faydalananlar aşağıda sıralanmıştır:

  • MYK personeli
  • MYK Sektör Komitesi üyeleri
  • Meslek standardı hazırlayan kuruluşlar, ulusal yeterlilik hazırlayan/geliştiren kuruluşlar, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları
  • Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Danışma ve Değerlendirme Platformu da dahil olmak üzere Ulusal Yeterlilik Sisteminin geliştirilmesi, anlaşılması ve sahiplenilmesi ile ilgili kuruluşlar ve
  • 26 Hibe faydalanıcısı kuruluş

UYEP, MYK’yı aşağıdaki alanlarda desteklemiştir: 

  • Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesi ve uygulanması için uzmanlık kapasitesinin oluşturulması,
  • Hizmetlerin etkili bir biçimde sunulabilmesi için MYK’nın kurumsal kapasitesinin artırılması,

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde 2007 programlama yılı çerçevesinde “IPA-I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma” bileşeni altında finanse edilen UYEP’in toplam bütçesi 10.900.000 Avro olup, bu miktarın 200.000 Avroluk tutarı ulusal katkı olarak MYK tarafından karşılanmıştır.

 

UYEP; tedarik, hizmet ve hibe olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

 

Tedarik bileşeni kapsamında ofis ekipmanları, donanım ihtiyaçları ve yazılım geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

Hizmet bileşeni altında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin hazırlanması, MYK’nın kapasitesinin geliştirilmesi, meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, kalite güvence, mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması ve farkındalık artırmaya ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

UYEP, 18 Haziran 2013 tarihinde Ankara Hilton Otelde gerçekleştirilen Kapanış Konferansı ile tamamlanmıştır. İş piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim verilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumun sağlanması görevini üstlenen Mesleki Yeterlilik Kurumuna, bu önemli görevinde 33 aylık uygulama süresi boyunca destek sağlayan UYEP projesinin Kapanış Konferansına, proje boyunca işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağlamıştır.

UYEP kapsamında gerçekleştirilen ana çıktılara aşağıdan ulaşabilirsiniz: 

 

 

UYEP Bültenleri

1. Bülten                       2. Bülten                      3. Bülten                    
 
4. Bülten
 1. Bülten  2. Bülten  3. Bülten  4. Bülten

TYÇ Uluslararası Konferans Kitabı

 

TYC UKK

MYK Kitapçığı 

 

(TR)                                            (EN)
 MYK TR  MYK EN

UYEP Broşürü

 

UYEP Brosuru

 

VOC-Test Merkezleri Hibe Programı Katalogu (Compendium)

 

(TR)                                             (EN)
 Compendium  Compendium

 

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Kitapları 

 

Kitaplar

( 261 MB ) 

 

MYK Tanıtım Filmi                                                                 MYK Kamu Spotu 
Film Kamu Spotu


Hibe bileşeni (VOC-Test Merkezleri Hibe Programı) yaklaşık 6.6 milyon Avro bütçeye sahip olup 26 kuruluşun hibe almaya hak kazandığı projelerin uygulaması Mart 2011 tarihinde başlamış ve Haziran 2013 tarihinde sona ermiştir.

VOC-Test Merkezleri Hibe Programının genel hedefi; iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır.

Programın özel hedefi ise; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir.

Hibe Programının uygulandığı öncelikli 11 sektör; otomotiv, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal, plastik ve kimya, bilişim ve iletişim teknolojileri, basım ve yayımcılık, makine tasarımı ve imalatı, tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektörleri olup, bu sektörlere ait 46 alt-sektör belirlenmiştir.

Hibe faydalanıcıları ve hibe projelerine ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

 

No

Hibe Faydalanıcısı

Proje Adı (VOC-Test Merkezinin Web Adresi)

1

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği

4 Adımda Ulusal Turizm - Konaklama Yeterlilik Sistemi (UTKYS)

2

Sequa Gmbh

Motorlu Kara Taşıtları Alt Sektöründe Voc-Test Merkezleri Uluslararası Standartlara Kavuşuyor Projesi

3

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 

BT Sektörünün 8.4 Numaralı Alt Sektöründe
VOC-Test Merkezi Kurulması

4

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcılar Derneği (İZODER)

Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Belgelendirme

5

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik- Sınav ve Belgelendirme

6

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS)

Tekstil Sektörü, Mesleki Yeterlilik Sınav ve
Belgelendirme Merkezi Kurulum Projesi

7

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik
Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi

8

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Otomotiv Sanayi Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi

9

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

İTOTEST Basım Yayım Personel Belgelendirme Merkezi

10

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB)

Yetkinlik, Etkinlik Sağlar

11

Ankara Sanayi Odası (ASO)

ASO Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi'nin (METES) Kurulması

12

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

Doğal Gaz Sektör Meslekleri Sınav ve Belgelendirme Merkezi

13

Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri (TEKİS)

Özel Eğitim Kurumlarında Yeni Vizyon ve Açılım Projesi

14

Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen)

Mimarlık Mühendislik Teknikerlik Faaliyetleri

15

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)

Yetkin Belgeli İşgücü İstihdamında Çözüm Ortaklığı Projesi

16

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)

Katma Değer ve İstihdam Odaklı Belgeli İşgücü Seferberliği "KİBİS"

17

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

TÜRKLİM Kariyer-Port: ''Model Mesleki Yeterlik ve
Personel Belgelendirme Merkezi Kurulması''

18

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize
Sanayi Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB)

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB Mesleki Test Merkezi

19

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

Paydaşların Katılımıyla Karabük'te Metal
Sektöründe VOC-Test Merkezi Oluşturulması

20

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB)

Ankara Sanayi Odası 1. OSB Mesleki Test Merkezi Kurulması

21

TCDD'yi Geliştirme ve TCDD Personeli
Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TCDD Vakfı)

Demiryolu Taşımacılığı Sektöründe UYS ve
VOC-Test Merkezi Kurulması

22

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)

Plastik Sektöründe Mesleki Yeterlilik Sahibi Çalışanlar Projesi

23

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)

Sayısal Yayıncılıkta Teknik Eğitim Sınav Merkezlerinin Kurulması Projesi

24

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)

ALTSO VOC-Test Merkezi: İş'te Standart, İşte Kalite

25

Takım Tezgâhları Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİAD)

Takım Tezgâhları VOC-Test Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi Projesi

26

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)

İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki
Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM)

 

16 Haziran 2015 tarihi itibarıyla 24 hibe faydalanıcısı kuruluş Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup 2 kuruluşun akreditasyonu TÜRKAK tarafından askıya alınmıştır. Kuruluşlardan 22 tanesi MYK tarafından yetkilendirilmiş olup bir kuruluşun yetkisi MYK tarafından askıya alınmıştır. Sonuç olarak 10 sektörde (otomotiv, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal, plastik ve kimya, basım ve yayımcılık, makine ve imalat, tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri) 21 adet VOC-Test Merkezi sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.    

 
1653790988.35 - 29.05.2022 02:56:50 - 10.6.40.127 - [18.232.52.135]