Uygulaması Sona Eren Projeler Ulusal Europass Merkezinin Desteklenmesi Projesi (2010-2017)
Ulusal Europass Merkezinin Desteklenmesi Projesi (2010-2017)

Hayat Boyu Öğrenme Programına katılım sağlayan ülkemizin 2241/2004/EC sayılı Konsey Kararı uyarınca bir "Ulusal Europass Merkezi" kurması gerektiğinden hareketle, 5544 sayılı MYK Kanunu uyarınca Europass alanına giren konuların Kurumumuz görev alanları arasında bulunmasından dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu, 28 Temmuz 2008 tarihinde Ulusal Europass Merkezi (UEM) olarak görevlendirilmiştir.

UEM; Europass konusunda farkındalık yaratma, UEM’nin kapasitesini geliştirme, hareketlilik belgesinin kullanımını yaygınlaştırma, Europass belgelerinden sorumlu kuruluşlar arasında işbirliğini sağlama ve tanıtım konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibarıyla sona eren Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında devam edecektir. Böylelikle UEM faaliyetleri, Erasmus+ Programı kapsamında fon desteği almaya devam etmektedir. Ulusal Europass Merkezinin faaliyetleri, her sene Mesleki Yeterlilik Kurumu eş-finansmanı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ulusal Europass Merkezinin Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler MYK Ulusal Europass Merkezi tarafından yürütülmektedir.  

Ulusal Europass Merkezlerinin Desteklenmesi Hibesinin genel amacı, Europass ile ilgili farkındalık yaratmak, UEM’in kapasitesini geliştirmek, hareketlilik belgesinin kullanımını yaygınlaştırmak, kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak olup 16.03.2010 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Proje amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirilecek görevler; Europass belgelerinin yönetiminin koordinasyonu, Europass’ın tanıtılması, ulusal internet sitesinin oluşturulması ve idaresi, rehberlik ve bilgi ağlarıyla işbirliği ve EUROPASS Avrupa ağında yer alma olarak belirlenmiştir.

Europass belgeleri, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık, sahip oldukları nitelikleri ve yeterlilikleri daha iyi göstermelerine yardımcı olmayı amaçlayan yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür. Europass, kişilerin beceri ve yeterliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketlilik sağlamada önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Europass, kullanıcıların kendilerinin doldurabileceği Europass Özgeçmiş (CV) ve Europass Dil Pasaportu ile yetkili kurumlar tarafından doldurularak verilen Europass Sertifika Eki, Europass Diploma Eki ve Europass Hareketlilik olmak üzere toplam beş belgeden oluşur.

Ulusal Europass Merkezi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Europass ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2010 Yılı):

 • Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) tarafından Bulgaristan’da gerçekleştirilen Ulusal Europass Merkezleri (UEM) yıllık toplantısında MYK ülkemizi temsil etmiş ve diğer ülkelerin UEM’lerinin deneyimlerinden yararlanılmıştır.
 • Avrupa’daki eğitim ve çalışma deneyimlerinin kanıtlanması için bireylere sağlanan Europass Hareketlilik Aracı CEDEFOP ağı üzerinden Kurumumuzca kullanılmaya başlanmıştır.
 • Europass sisteminin tanıtılması ve UEM faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla Europass resmi web sitesi oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.
 • MEB ve İŞKUR ile sertifika eki konusunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Europass Merkezi ve ilgili kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması ve Europass kullanılırlığının arttırılması çalışmalarında ortaklık sağlanması amacıyla açılış toplantısı düzenlenmiştir.

 

2010 Yılına İlişkin Veriler:

Türkiye’den Doldurulan Europass CV Sayısı: 20.413

Türkçe Doldurulan Dil Pasaportu Sayısı: 775

Diploma Eki Sayısı:  171.518 (2009 ve 2010 yıllarında verilen Diploma Eki sayısı)

Elde Edilen Çıktılar (Broşür):

 

2010 brosur 001

  

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2011 Yılı):

 • Erzurum, Ankara, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, İstanbul illerinde üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Manisa, Kayseri, Denizli, Mersin ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen istihdam fuarlarında stant açılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Brüksel’de gerçekleştirilen Europass 2005-2020 stratejisi toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Brüksel’de gerçekleştirilen Europass Yıllık Olağan Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), MEB-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İŞKUR-Euroguidance, Ulusal Ajans, HAK-İŞ Konfederasyonu, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri yerlerinde ziyaret edilerek Europass ilerleme stratejileri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
 • Ulusal Ajans Hayat Boyu Öğrenme Birimlerinin koordinatörlerine Europass Hareketlilik Belgesi ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir.
 • Diyarbakır Dicle Üniversitesinde düzenlenen Ulusal Ajans Erasmus Yıllık Toplantısına katılım sağlanmış ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
 • Europass İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

2011 Yılına İlişkin Veriler:

Türkiye’den Doldurulan Europass CV Sayısı: 29.301

Türkçe Doldurulan Dil Pasaportu Sayısı: 610

Hareketlilik Belgesi İçin Yetki Verilen Kurum Sayısı: 20

Oluşturulan Hareketlilik Belgesi Sayısı: 275

Sertifika Eki Sayısı: 650 (49 alanda 214 dal programına ait)

Diploma Eki Sayısı:  263.657

Europass Tanıtım Filmi oluşturulmuştur.

 

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2012 Yılı):

 • Ankara, Kars, Antalya, Manisa, Çanakkale ve Karabük illerinde üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara, Malatya, Kocaeli, Manisa, Hatay, Trabzon, İzmir, Kayseri illerinde gerçekleştirilen istihdam fuarlarında stant açılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • İstanbul Ankara ve İzmir illerinde bulunan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi yöneticilerine bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) kapsamında Denizli, Bursa, Erzurum ve Eskişehir illerinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Ticaret odaları ile sendikalar işbirliğinde Ankara, Adana, İzmir, Kayseri, Karabük illerinde bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • İstanbul ve İzmir illerinde İl İstihdam Kuruluna bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Brüksel ve Portekiz’de gerçekleştirilen uluslararası toplantılara katılım sağlanmıştır.
 • Balıkesir Ulusal Ajans Erasmus Toplantısında bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.

 

2012 Yılına İlişkin Veriler:

Türkiye’den Doldurulan Europass CV Sayısı: 43.913

Türkçe Doldurulan Dil Pasaportu Sayısı: 1.250

Hareketlilik Belgesi İçin Yetki Verilen Kurum Sayısı: 45

Oluşturulan Hareketlilik Belgesi Sayısı: 716

Sertifika Eki Sayısı: 650 (49 alanda 214 dal programına ait)

Diploma Eki Sayısı: 217.977

 

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2013 Yılı):

 • Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir
 • Kocaeli, Mersin, Aydın, Hatay, Ankara, Trabzon, Kayseri, Diyarbakır ve İzmir illerinde gerçekleştirilen istihdam fuarlarında stant açılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan mesleki eğitim veren okullarda çalışan rehberlik öğretmenlerine yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Ajans tarafından Leonardo Da Vinci ve Comenius Programları kapsamında verilen hibelerin açılış toplantılarında Europass belgeleri kullanımı hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Erasmus Yıllık Toplantısında bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
 • Brüksel’de gerçekleştirilen Ulusal Europass Merkezleri toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Europass belgelerinin Türkiye genelinde kullanımının artırılması amacıyla YÖK, MEB, İŞKUR ve sendikalar ile görüşmeler yapılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Europass İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

2013 Yılına İlişkin Veriler:

Türkiye’den Doldurulan Europass CV Sayısı: 69.231

Türkçe Doldurulan Dil Pasaportu Sayısı: 887

Hareketlilik Belgesi İçin Yetki Verilen Kurum Sayısı: 60

Oluşturulan Hareketlilik Belgesi Sayısı: 820

Sertifika Eki Sayısı: 678

Diploma Eki Sayısı: 278.142

Elde Edilen Çıktılar (Broşürler ve Afişler):

 

                                                               2kirimli brosur       Brosur-01

 

                                                                                        Europass afis1   Europass afis2

 

 

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2014 Yılı):

 • Antalya, Bursa ve Kayseri illerinde üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir
 • Trabzon, Kocaeli, Hatay, Trabzon ve Denizli illerinde gerçekleştirilen istihdam fuarlarında stant açılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Ankara, Adana ve Gaziantep illerinde mesleki ve teknik eğitim veren kurumların yöneticilerine bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Antalya, Bursa, İzmir ve Gaziantep illerinde çalışan İş ve Meslek Danışmanlarına bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Ajans tarafından Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri ve Okul Eğitim Hareketlilik Projeleri sahiplerine yönelik düzenlenen toplantıda fon alan kuruluşlara bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Ajans Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilen 9 ayrı toplantıda Europass bilgilendirmeleri yapılmıştır.
 • TRT-Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda gerçekleştirilen “Sırt Çantam” Programında Europass hakkında bilgilendirme yapılmıştır.   

 

2014 Yılına İlişkin Veriler:

Türkiye’den Doldurulan Europass CV Sayısı: 100.401

Türkçe Doldurulan Dil Pasaportu Sayısı: 1.260

Hareketlilik Belgesi İçin Yetki Verilen Kurum Sayısı: 79

Oluşturulan Hareketlilik Belgesi Sayısı: 822

Sertifika Eki Sayısı:  797

Diploma Eki Sayısı: 459.326

 

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2015 Yılı):

 • Ankara(2), İstanbul, Kırıkkale, Antalya ve Hatay illerinde üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir
 • Ankara, Kocaeli, Antalya Kayseri ve Hatay illerinde gerçekleştirilen fuarlarında stant açılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Ankara ve Antalya illerinde mesleki ve teknik eğitim veren kurumların yöneticilerine bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Antalya ilinde 36 ilde görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarına bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Ajans tarafından Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri ve Okul Eğitim Hareketlilik Projeleri sahiplerine yönelik düzenlenen toplantıda fon alan kuruluşlara bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
 • MYK ve Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Panelde akademisyenlere Europass konusunda sunum gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Ajans Erasmus+ Programı kapsamında Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı toplantıda Europass bilgilendirmeleri yapılmıştır.   

 

2015 Yılına İlişkin Veriler:

Türkiye’den Doldurulan Europass CV Sayısı: 183.275

Türkçe Doldurulan Dil Pasaportu Sayısı: 2.557

Hareketlilik Belgesi İçin Yetki Verilen Kurum Sayısı: 445

Oluşturulan Hareketlilik Belgesi Sayısı: 2.354

İndirilebilir Sertifika Eki Sayısı: 796

Diploma Eki Sayısı: 595.407

 

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2016 Yılı):

 

 • Ankara(3),Adana, Konya, Kayseri, Mersin, Malatya ve Samsun illerinde üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Hatay ve Manisa illerinde gerçekleştirilen fuarlarında stant açılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Mersin ve Eskişehir illerinde mesleki ve teknik eğitim veren kurumların yöneticilerine bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara ilinde 81 ilde görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarına yönelik 23 ayrı toplantıda bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Ajans tarafından Ankara ilinde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri Açılış Toplantısında ve IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı "Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi Açılış Toplantısında Europass bilgilendirmeleri yapılmıştır.
 • ÇSGB tarafından İstanbul ilinde düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden temsilciler, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve iş arayanlar yönelik stant açılarak bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.
 • Samsun ilinde TOG Vakfı İğne Deliği Derneğinin tarafından düzenlenen etkinlikte STK üyeleri ve gönüllüler, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara ilinde KYK tarafından gerçekleştirilen KYK Çalıştayında kamu kurumu yöneticilerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara ilinde MYK tarafında gerçekleştirilen AB Şeffaflık Ve Tanıma Araçları Ulusal Çalıştayında kuruluş temsilcilerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara ilinde MYK tarafında yılsonu kapanış etkinliği gerçekleştirilmiştir.
 • Brüksel’de gerçekleştirilen Europass Yıllık Olağan Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • İstanbul’da  JA Europe tarafından Odak Grup Toplantısında İK Yöneticileri, CEOlar ve ilgili paydaşlara işbirliği görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

 

 

Ulusal Europass Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler (2017 Yılı):

 

 

 • Ankara(7), İstanbul(3), İzmir, Isparta, Bolu, Niğde, Adana, Van, Kars, Eskişehir, Muğla Erzurum, Trabzon, Sivas Ve Ağrı illerinde üniversite öğrencilerine yönelik Europass belgeleri ile özgeçmiş hazırlama ve bu belgelerin iş hayatındaki önemi konulu bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.
 • Ankara(3) ilinde mesleki ve teknik eğitim veren lise öğrencilerine yönelik Europass belgeleri ile özgeçmiş hazırlama ve bu belgelerin iş hayatındaki önemi, özellikle Sertifika Ekinin sağladığı avantajlar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
 • Ankara, Kocaeli, Bolu ve Hatay illerinde gerçekleştirilen fuarlarında stant açılarak MYK ve Europass belgeleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Ankara, Balıkesir, Konya ve Bursa illerinde mesleki ve teknik eğitim veren kurumların yöneticilerine MYK ve Europass Belgeleri konusunda bilgilendirme yapılarak, özellikle Sertifika Eki ve diğer belgelerin öğrencilere tavsiye edilmesi, avantajları konusunda bilgilendirilmeler yapılmıştır.
 • Ankara ilinde 81 ilde görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarına yönelik yapılan toplantılarda iş ve meslek danışmanlarına yönelik Europass sistemi ve belgelerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
 • Ankara ilinde Ulusal Ajans tarafından düzenlenen Eurodesk Lobicilik Savunuculuk Eğitiminde Eurodesk Temas Noktası temsilcilerine bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
 • Belçika Gent’de gerçekleştirilen “Hareketlilik Çalışma Grubu Toplantısı”, “İletişim ve Tanıtım Çalışma Grubu Toplantısı” ve “Ulusal Europass Merkezleri Yıllık Toplantısı”na katılım sağlanmıştır.
 • Ankara ilinde organize edilen 8.Trafik Sempozyumu Fuarına katılım sağlanmıştır.
 • Ankara ilinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) yürütülen Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi (DEZÖDES) kapanış konferansı panelinde Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı “Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin İş yaşamına Hazırlanmasına Yönelik İşbirlikleri” sunumunu gerçekleştirmiştir.
 • Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliği ile Bolu ilindeki işveren temsilcisine yönelik MYK ve Europass belgeleri konusunda bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.
 • Ankara ilinde Ulusal Ajans Mesleki Eğitim Projeleri 2017 Açılış Toplantısına katılım sağlanarak Europass Hareketlilik Sistemi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara ilinde ECVET Prensiplerinin Erasmus+Mesleki Eğitim Hareketlilik Projelerinde Uygulanışı Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Ankara ilinde Ulusal Europass merkezi ve Ulusal Ajans işbirliğiyle Europass Çoğaltıcı Eğitimiyle Eurodesk Temas Noktası Temsilcilerine MYK, Ulusal Europass Merkezi ve Europass belgeleri hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye’de Europass'a ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla ikinci Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinlikleri kapsamında yer alan“ Europass Hikayeni Anlat” temalı ödüllü bir video yarışması düzenlenmiştir.

 

   Elde Edilen Çıktılar (Broşürler ve Afişler):

 

Gorsel-1 Gorsel-2 Gorsel-3

 

 

Gorsel-4    Gorsel-5    Gorsel-6

 

 

Gorsel-7 Gorsel-8 Gorsel-9

 

 

 
1642749966.036 - 21.01.2022 07:59:48 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]