Uygulaması Sona Eren Projeler COLO ve Üyelerinin Yapı ve Tecrübelerinin MYK’ya Aktarılması Projesi
COLO VE ÜYELERİNİN YAPI VE TECRÜBELERİNİN MYK’YA AKTARILMASI PROJESİ

Hollanda’nın AB’ye aday ülkelere yardım amacıyla yürüttüğü MATRA ve G2G programları kapsamında Hollanda’nın yetkinliğe dayalı yeterlilik yapısını tanımak, MYK ve ilgili paydaşlarına Türk eğitim sistemi ile iş piyasasına uyan ve sosyal tarafları içeren bir yeterlilik modelinin ana hatlarını sunmak amacıyla, Hollanda yeterlilik sistemini organize eden şemsiye örgüt niteliğindeki COLO ile turizm ve gıda sektörlerine yönelik bir proje yürütülmüştür. “COLO ve Üyelerinin Yapı ve Tecrübelerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na Aktarılması” adı altında yürütülen projede yararlanıcı olarak MYK personeli, gıda ve turizm sektörlerindeki MYK paydaşları ve Sektör Komitesi üyeleri belirlenmiştir.

Projenin başlangıç toplantısı kapsamında Hollanda Yeterlilik Örgütü COLO’nun yanı sıra örgütün gıda sektöründe faaliyet gösteren üyesi Aequor ile turizm-konaklama sektöründe faaliyet gösteren üyesi Kenwerk’ten uzmanlar 6-8 Nisan 2009 tarihleri arasında MYK’yı ziyaret etmiştir. 15-19 Haziran 2009 tarihleri arasında MYK ve sosyal taraf temsilcileri ile Hollanda’daki yeterlilik sistemi uygulamasını yerinde inceleme amaçlı 5 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ikinci çalışma ziyareti MYK teknik ekibi tarafından 7-11 Eylül 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir Bu ziyarette yeterliliklerin veri tabanına girilmesi, sınav ve belgelendirme, eğitim kurumlarının akreditasyonu gibi konularda COLO’nun tecrübelerinden faydalanılmıştır.

Projenin son faaliyeti olan kapanış konferansı 5 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Konferansa COLO, Aequor ve Kenwerk’ten uzmanlar, Türkiye’den Projeye katılan turizm ve gıda sektörü paydaşları, sosyal taraflar, üniversiteler, meslek okulları, özel şirketler ve MYK personeli katılmıştır.

 

Konferans gündemi için tıklayınız…

Konferans fotoğrafları için 
tıklayınız… 


Konferansta yapılan;

Firuzan SİLAHŞÖR’ün sunumu için 
tıklayınız...

Arif EKİNCİ’nin sunumu için 
tıklayınız...

Şahap YILMAZ’ın sunumu için 
tıklayınız...

Figen KUNT’un sunumu için 
tıklayınız...

Indira von OVEN’in sunumu için 
tıklayınız...

Jan GRAVEMAKER’in sunumu için 
tıklayınız...

 
1642752772.28 - 21.01.2022 08:46:34 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]