Uygulaması Sona Eren Projeler Ulusal Europass Merkezinin Desteklenmesi Projesi (2018-2020)
Ulusal Europass Merkezinin Desteklenmesi Projesi (2017)

Hayat Boyu Öğrenme Programına katılım sağlayan ülkemizin 2241/2004/EC sayılı Konsey Kararı uyarınca bir "Ulusal Europass Merkezi" kurması gerektiğinden hareketle, 5544 sayılı MYK Kanunu uyarınca Europass alanına giren konuların Kurumumuz görev alanları arasında bulunmasından dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu, 28 Temmuz 2008 tarihinde Ulusal Europass Merkezi (UEM) olarak görevlendirilmiştir.

Europass, her yıl Mesleki Yeterlilik Kurumu eş-finansmanı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ulusal Europass Merkezinin Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler MYK Ulusal Europass Merkezi tarafından yürütülmektedir.   

UEM; Europass konusunda farkındalık yaratma, UEM’nin kapasitesini geliştirme, hareketlilik belgesinin kullanımını yaygınlaştırma, Europass belgelerinden sorumlu kuruluşlar arasında işbirliğini sağlama ve tanıtım konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibarıyla sona eren Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında devam edecektir. Böylelikle UEM faaliyetleri, Erasmus+ Programı kapsamında fon desteği almaya devam etmektedir.

Europass belgeleri, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan vatandaşların gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı ve yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür. Europass, kişilerin beceri ve yeterliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketlilik sağlamada önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Europass, beş belgeden oluşmaktadır: 

Bireyler tarafından oluşturulan iki belge:
Europass öz geçmiş (CV),
Europass Dil Pasaportu. 

Yetkili kurumlar tarafından doldurulan ve verilen diğer üç belge:
Europass Sertifika Eki,
Europass Diploma Eki,
Europass Hareketlilik. 

Ulusal Europass Merkezi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Europass ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 
1642748438.805 - 21.01.2022 07:34:20 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]