Uygulaması Devam Eden Projeler UYEP II Hibe Programları
VOC-TEST MERKEZLERİ II HİBE PROGRAMI

   Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Voc-Test Merkezleri –II Hibe Programı UYEP-II Projesi bünyesinde uygulanan iki farklı hibe programından biri olup, 2010-2013 yıllarında uygulanan UYEP-I Projesi hibe bileşeni olan “VOC Test Merkezleri-I Hibe Programı”nın devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

   VOC-Test Merkezleri - II Hibe Programı için 4.500.000 € bütçe ayrılmıştır. Program kapsamında desteklenecek projelerin uygulama süreleri asgari 12 ve azami 18 ay olarak belirlenmiştir. Başvurusu yapılan her proje için talep edilebilecek asgari hibe tutarı 150.000 Avro, azami hibe tutarı 250.000 Avro olarak belirlenmiştir.

   Programın temel amacı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için bir önceki hibe programında desteklenmeyen 15 sektörlerde meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesini sağlamak, Sınav ve Belgelendirme Merkezleri kurulmasını desteklemektir.

   Hibe Programının beklenen çıktıları, Ulusal Yeterlilik Sistemi gerekliliklerine uygun olarak farklı sektörlerde meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesi, MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezleri kurulmasıdır. Hibe Programının uygulanması ile nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

   VOC-Test Merkezleri–II Hibe Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri 5 Şubat 2015 tarihinde, programa ilişkin Açıklamalar ve Düzeltme metinleri ise 27 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Hibe başvuru rehberinin değerlendirilmesi, teknik konuların açıklanması ve potansiyel başvuru sahiplerinin aydınlatılması amacıyla ilki 10 Mart 2015 tarihinde Ankara’da, ikincisi 12 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da ve sonuncusu 13 Mart 2015 tarihinde Adana’da olmak üzere üç bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Tarım, Avcılık ve Balıkçılık

İş ve Yönetim

Elektrik ve Elektronik

Ticaret

Cam, Çimento ve Toprak

Eğitim

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Çevre

Adalet ve Güvenlik

Finans

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Gıda

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Maden

Kültür ve Sanat

 

   Yayımlanan Hibe Rehberi ve Ekleri ile Açıklama ve Düzeltme metinlerine ulaşmak için tıklayınız.

 hibe 1

   Hibe Programına başvurular 8 Mayıs 2015 tarihinde sona ermiştir. Başvuruların değerlendirilmesi süreci Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülmüş olup; 2016 yılı Ocak ayında tamamlanmıştır.

   Hibe Programı Bilgilendirme Toplantılarında gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

   Hibe Programı kapsamında 10 sektörde proje teklifleri başarılı bulunan 14 farklı iş ve meslek dünyası örgütü hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar ile Sözleşme Makamı arasında proje sözleşmeleri imzalanarak 1 Şubat 2016 tarihi itibarıyla projelerin uygulanmasına başlanmıştır. Faydalanıcı Kuruluşlara 150,000 Avro ile 250,000 Avro arasında değişen tutarlarda olmak üzere toplam 2,702,941 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

   Hibe Programının uygulanması sürecinde; Cam, Çimento ve Toprak; Elektrik ve Elektronik; Gıda; İş ve Yönetim; Çevre; Toplumsal ve Kişisel Hizmetler; Ticaret [Satış ve Pazarlama]; Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri; Maden; Eğitim sektörlerinde meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi, sınav ve belgelendirme merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

hibe tb1 


No VOC-Test Merkezleri –II Hibe Programı Faydalanıcısı Kuruluşlar Proje Adı Sektör/Alt Sektör Hibe Tutarı (Avro) Proje Tutarı (Avro) Proje Süresi (Ay)
  1

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

Perakende Sektörü ASKON VOC-Test Merkezi

Satış ve Pazarlama

189.045,96

210.074,41

18

  2

Ankara Ticaret Odası (ATO)

Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi (BİLMEK-Bilgisayar Tabanlı Mesleki Belgelendirme ve Kariyer Merkezi)

Ticaret

190.008,94

211.144,50

18

  3

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (Cemen∏est)

Çimento, Kireç, Alçı

209.804,14

235.787,98

18

  4

Ege Orman Vakfı

E-VOC Test Merkezi

Dondurulmuş Gıda, İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri

202.847,93

227.026,23

18

  5

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)

Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi

Elektrik Üretimi ve Elektrik Gücünün Dağıtımı

206.602,02

229.557,80

18

  6

Eskişehir Ticaret Odası

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

176.211,98

197.480,64

18

  7

Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER)

Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması

Çevre

191.231,63

212.503,20

18

  8

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Personel Belgelendirme Merkezi Kurulumu ve İşletilmesi Projesi

Dış Ticaret

157.237,92

174.708,80

18

  9

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Eğitimlerinde Standardizasyon

Eğitim

174.686,56

194.117,75

15

  10

Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası (ÖZ GIDA-İŞ)

Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi

Dondurulmuş Gıda, İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri

197.813,21

222.187,14

18

  11

S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)

Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi (TEST- OR)

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

195.147,27

216.854,40

18

  12

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri, Teknisyenleri, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TETESFED)

Elektrikçi Esnafını Belgelendirme Projesi

Elektrik-Elektronik Ürün ve Techizatın Montaj, Kurulum, Bakım ve Onarım

189.484,69

210.538,55

18

  13

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) Projesi

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektörü

227.188,44

253.728,43

18

 14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri

195.631,06

217.392,00

18

TOPLAM

2,702,941

3,013,101

 

 

   22 Şubat 2016 tarihinde hibe programları kuruluşları, işçi, işveren sendikaları, meslek örgütleri, STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da “Mesleki Yeterlilik Kurumu UYEP-II Hibe Programları Açılış Toplantısı” gerçekleştirilmiştir

   Açılış toplantısının ardından, 22-23-24 ve 25 Şubat 2016 tarihlerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ÇSGB- AB ve Mali Yardımlar Dairesi tarafından VOC-Test Merkezleri-II Programı Hibe Faydalanıcısı kuruluşlarına yönelik eğitim düzenlenerek, hibe faydalanıcısı kuruluş temsilcileri hibe programına ilişkin süreçler, tematik konular ve MYK süreçleri hakkında bilgilendirilmiştir.

   Açılış Toplantısı ve eğitim gündemi ile eğitim kapsamında gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

   28-29 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da, Faydalanıcı Kuruluşların temsilcileri ile meslek standardı-yeterlilik hazırlama sürecindeki diğer kuruluşların temsilcilerinin katılımında iki gün süren “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama” eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   9-10 Ağustos 2016 tarihlerinde Ankara’da, Faydalanıcı Kuruluşların temsilcilerine yönelik Ulusal Yeterlilik Sisteminde sınav ve belgelendirme faaliyetleri konulu seminer düzenlenmiştir.

   2016 yılı Eylül ayı boyunca MYK tarafından Hibe Faydalanıcısı Kuruluşlara tematik izleme ziyaretleri düzenlenmiştir. Tematik izleme ziyaretleri kapsamında, proje faaliyetleri ve çıktıları MYK mevzuatı ve MYK süreçlerinde uyulması gereken ilkeler çerçevesinde değerlendirilmiş, riskler tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

   Uygulama süreci devam etmekte olan Hibe Programı 2017 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır. Programın başarıyla tamamlanması ile MYK tarafından belirlenen tüm sektörlerde ulusal yeterlilik sisteminin desteklenmesi ve sınav ve belgelendirmeye yönelik olarak kuruluşlara verilen desteklerde yaygınlaştırma sağlanmış olacaktır.