Uygulaması Devam Eden Projeler
VOC-TEST MERKEZLERİ II HİBE PROGRAMI

   Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Voc-Test Merkezleri –II Hibe Programı UYEP-II Projesi bünyesinde uygulanan iki farklı hibe programından biri olup, Başkanlığımız tarafından 2010-2013 yıllarında uygulanan UYEP-I Projesi hibe bileşeni olan “VOC Test Merkezleri-I Hibe Programı”nın devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

   VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı için 4.500.000 € bütçe ayrılmıştır. Program kapsamında desteklenecek projelerin uygulama süreleri asgari 12 ve azami 18 ay olarak belirlenmiştir. Başvurusu yapılan her proje için talep edilebilecek asgari hibe tutarı 150.000 Avro, azami hibe tutarı 250.000 Avro olarak belirlenmiştir. Faydalanıcı Kuruluşlara 150,000 Avro ile 250,000 Avro arasında değişen tutarlarda olmak üzere toplam 2,702,941 Avro tutarında hibe desteği sağlanmıştır.

   Programın temel amacı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için bir önceki hibe programında yer verilmeyen toplam 10 sektörde meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesini sağlamak, sınav ve belgelendirme merkezleri kurulmasını desteklemektir.

 

VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programında Desteklenen Sektörler

1. Cam, Çimento ve Toprak

6. Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri

2. Enerji

7. Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

3. Gıda

8. Elektrik ve Elektronik

4. Çevre

9. Maden

5. Ticaret

10. İş ve Yönetim

 

   Hibe Programının beklenen çıktıları, Ulusal Yeterlilik Sistemi gerekliliklerine uygun olarak farklı sektörlerde meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlanması, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının kurulması ve geliştirilmesidir. Hibe Programının uygulanması ile nitelikli ve belgeli işgücü oluşumuna katkı sağlanması, önceki öğrenmelerin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

   VOC-Test Merkezleri–II Hibe Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri 5 Şubat 2015 tarihinde, programa ilişkin Açıklamalar ve Düzeltme metinleri ise 27 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Hibe başvuru rehberinin değerlendirilmesi, teknik konuların açıklanması ve potansiyel başvuru sahiplerinin aydınlatılması amacıyla ilki 10 Mart 2015 tarihinde Ankara’da, ikincisi 12 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da ve sonuncusu 13 Mart 2015 tarihinde Adana’da olmak üzere üç bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

   Hibe Programına başvurular 8 Mayıs 2015 tarihinde sona ermiştir. Başvuruların değerlendirilmesi süreci Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülmüş olup; 2016 yılı Ocak ayında tamamlanmıştır. Hibe Programı kapsamında 10 sektörde proje teklifleri başarılı bulunan 14 farklı iş ve meslek örgütü hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar ile Sözleşme Makamı arasında proje sözleşmeleri imzalanarak 1 Şubat 2016 tarihi itibarıyla projelerin uygulanmasına başlanmıştır.

hibe tb1 


No VOC-Test Merkezleri –II Hibe Programı Faydalanıcısı Kuruluşlar Proje Adı Sektör/Alt Sektör Hibe Tutarı (Avro) Proje Tutarı (Avro) Proje Süresi (Ay)
  1

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

Perakende Sektörü ASKON VOC-Test Merkezi

Satış ve Pazarlama

189.045,96

210.074,41

18

  2

Ankara Ticaret Odası (ATO)

Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi (BİLMEK-Bilgisayar Tabanlı Mesleki Belgelendirme ve Kariyer Merkezi)

Ticaret

190.008,94

211.144,50

18

  3

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (Cemen∏est)

Çimento, Kireç, Alçı

209.804,14

235.787,98

18

  4

Ege Orman Vakfı

E-VOC Test Merkezi

Dondurulmuş Gıda, İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri

202.847,93

227.026,23

18

  5

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)

Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi

Elektrik Üretimi ve Elektrik Gücünün Dağıtımı

206.602,02

229.557,80

18

  6

Eskişehir Ticaret Odası

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

176.211,98

197.480,64

18

  7

Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER)

Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması

Çevre

191.231,63

212.503,20

18

  8

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Personel Belgelendirme Merkezi Kurulumu ve İşletilmesi Projesi

Dış Ticaret

157.237,92

174.708,80

18

  9

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Eğitimlerinde Standardizasyon

Eğitim

174.686,56

194.117,75

15

  10

Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası (ÖZ GIDA-İŞ)

Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi

Dondurulmuş Gıda, İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri

197.813,21

222.187,14

18

  11

S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)

Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi (TEST- OR)

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

195.147,27

216.854,40

18

  12

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri, Teknisyenleri, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TETESFED)

Elektrikçi Esnafını Belgelendirme Projesi

Elektrik-Elektronik Ürün ve Techizatın Montaj, Kurulum, Bakım ve Onarım

189.484,69

210.538,55

18

  13

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) Projesi

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektörü

227.188,44

253.728,43

18

 14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri

195.631,06

217.392,00

18

TOPLAM

2,702,941

3,013,101

 

* Azami 18 ay olan proje süresi belirtilen şekilde revize edilmiştir.

Faydalanıcı Kuruluş

Hazırlanan Ulusal Meslek Standartları

Hazırlanan Ulusal Yeterlilikler

ASKON

1. e-Ticaret Kategori Sorumlusu (Seviye 6)

1. e-Ticaret Kategori Sorumlusu (Seviye 6)

2. Kasiyer (Seviye 3)

3. Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu

(Seviye 5)

ATO

1. Tanıtım Elemanı (Seviye3)

2. Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4)

1. Pazarlama Yöneticisi

(Seviye 6)

2. Pazarlama Sorumlusu

(Seviye 5)

3. Pazarlama Elemanı (Seviye 4)

4. Satış Yöneticisi (Seviye 6)

5. Satış Sorumlusu (Seviye 5)

6. Satış Danışmanı (Seviye 4)

7. Satış Danışmanı (Seviye 3)

ÇEİS

1. Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü (Seviye 4)

2. Atık Isıdan Enerji Üretim Saha Elemanı (Seviye 4)

3. Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü (Seviye 5)

1. Merkezi Kumanda Operatörü-Farin (Seviye 5)

2. Merkezi Kumanda Operatörü-Çimento (Seviye 5)  

3. Çimento Test Elemanı

(Seviye 4)

Ege Orman Vakfı

1. Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)

2. Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)

3. Tadımcı (Seviye 4)

1. Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)

2. Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)

3. Tadımcı (Seviye 4)

ELDER

-

1. Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi (Seviye 4)

2. Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi (Seviye 4)

3. Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 3)

4. Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi (Seviye 4)

5. Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü (Seviye 5)

6. Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı (Seviye 4)

Eskişehir Ticaret Odası

1. Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu (Seviye 5)

2. Kırma Eleme Tesis Sorumlusu (Seviye 4)

3. Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3)

1. Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi (Seviye 4)

2. Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi (Seviye 3)

3. Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3)

4. Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4)

5. Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4)

6. Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3)

7. Kırma ve Öğütme Tesis Sorumlusu (Seviye 4)

8. Kırma ve Öğütme Kontrol Odası Operatörü (Seviye 3)

9. Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3)

GEKSANDER

1.Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3)

2. Atık Koordinatörü (Seviye 5)

3. Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi

(Seviye 3)

1. Atık Koordinatörü (Seviye 5)

2. Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi (Seviye 3)

3. Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı (Seviye 3)

4. Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı

(Seviye 3)

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

1. Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6)

1. Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6)

2. Dış Ticaret Sorumlusu

(Seviye 5)

3. Dış Ticaret Elamanı (Seviye 4)

4. Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)

5. Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)

MEKSA

-

1. Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3)

2. Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4)

3. Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 5)

4. Mobilya Döşemeci (Seviye 3)

5. Mobilya Döşemeci (Seviye 4)

6. Mobilya Döşemeci (Seviye 5)

ÖZGIDAİŞ

1. Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü (Seviye 4)

2. Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü (Seviye 4)

3. Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü (Seviye 4)

4. Sos Üretim Operatörü (Seviye 4)

1. Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü (Seviye 4)

2. Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü (Seviye 4)

3. Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü (Seviye 4),

4. Sos Üretim Operatörü

(Seviye 4)

ORKOOP

1. Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Seviye 2)

2. Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Seviye 3)

3. Alan Kılavuzu (Seviye 4)

1. Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Seviye 2)

2. Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Seviye 3)

3. Alan Kılavuzu (Seviye 4)

TETESFED

1- Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5)

2- Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4)

1. Elektrik Tesisatçısı(Seviye 5)

2. Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4)

3. Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4)

4. Bobinajcı (Seviye 4)

TESK

1. Kozmetik Uygulama ve Tanıtım Elemanı (Seviye 3)

2. Epilasyon Uygulayıcısı (Seviye 3)

3. Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı (Seviye 3)

1. Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı (Seviye 3)

2. Cilt Bakım Uygulayıcısı(Seviye 3)

3. Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı (Seviye 3)

TOBB

1. Proje Yöneticisi (Seviye 5)

2. Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6)

3. Tesis Yöneticisi (Seviye 6)

1. Proje Yöneticisi (Seviye 5)

2. Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6)

3. Tesis Yöneticisi (Seviye 6)

TOPLAM

31 Ulusal Meslek Standardı

63 Ulusal Yeterlilik

 

 2 Şubat 2016 tarihinde hibe programları kuruluşları, işçi, işveren sendikaları, meslek örgütleri, STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da “Mesleki Yeterlilik Kurumu UYEP-II Hibe Programları Açılış Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

   Açılış toplantısının ardından, 22-23-24 ve 25 Şubat 2016 tarihlerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ÇSGB- AB ve Mali Yardımlar Dairesi tarafından VOC-Test Merkezleri-II Programı Hibe Faydalanıcısı kuruluşlarına yönelik eğitim düzenlenerek, hibe faydalanıcısı kuruluş temsilcileri hibe programına ilişkin süreçler, tematik konular ve MYK süreçleri hakkında bilgilendirilmiştir.

   28-29 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da, Faydalanıcı Kuruluşların temsilcileri ile meslek standardı-yeterlilik hazırlama sürecindeki diğer kuruluşların temsilcilerinin katılımında iki gün süren “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama” eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   9-10 Ağustos 2016 tarihlerinde Ankara’da, Faydalanıcı Kuruluşların temsilcilerine yönelik Ulusal Yeterlilik Sisteminde sınav ve belgelendirme faaliyetleri konulu seminer düzenlenmiştir.

   2016 yılı Eylül ayı boyunca MYK tarafından Hibe Faydalanıcısı Kuruluşlara tematik izleme ziyaretleri düzenlenmiştir. 2017 yılı Mart ayı boyunca da İkinci Tematik İzleme ziyaretleri düzenlenmiştir. Yine 2016 yılı Eylül ayı içerisinde Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programının Hibe Faydalanıcısı kuruluşlarına yönelik Nihai Rapor Hazırlama Eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitimde, MYK süreçleri ve mevzuatına ilişkin konularda Faydalanıcılar bilgilendirilmiş, gerekli destek ve danışmanlık sağlanmıştır. 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde, Hibe Faydalanıcısı kuruluşlar tarafından hazırlanan, Sözleşme Makamı tarafından iletilen Ara Teknik Raporların, 2017 yılı Aralık ayı içerisinde Nihai Teknik Raporların incelemesi yapılmıştır.

   Programın uygulama süresi 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Hibe Programı altında yürütülen 14 adet projenin başarıyla tamamlanması ile program kapsamında desteklenen 10 sektörde 31 ulusal meslek standardı, 63 ulusal yeterlilik hazırlanmıştır. Toplam 82 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapılmasını sağlayacak 5 adet sınav ve belgelendirme merkezi kurulmuş, 9 adet sınav ve belgelendirme merkezinin de alt yapısı oluşturulmuştur.

 
1547989497.952 - 20.01.2019 13:38:36 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10