Uygulaması Devam Eden Projeler Avrupa Komisyonu Merkezi Projeleri
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE REFERANSLANDIRILMASI PROJESİ - 2016

Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulmasına Yönelik 23 Nisan 2008 tarihli ve 2008/C111/01 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı uyarınca ülkemizin bir Ulusal Koordinasyon Noktası belirlemesi gerektiğinden hareketle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiştir ve Aralık 2008’den itibaren AYÇ Danışma Kurulunda ülkemizi temsil etmektedir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Referanslandırılması Projesi 2014 yılından itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu eş-finansmanı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

“Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Referanslandırılması 2016” projesinin bütçesinin uygulama süresi 01.01.2016 -31.12.2016 tarihlerini kapsamaktadır. Projenin toplam bütçesi 78.585,000 € olup, bu tutarın 19.632,00 € tutarındaki kısmı ulusal katkıdır. 31 Aralık 2016 tarihinde sona erecek olan proje ile;

 • İlgili paydaşlara AYÇ ve TYÇ’nin tanıtılması,
 • TYÇ’nin AYÇ’ye referanslandırılmasına yönelik ulusal istişare sürecinin yürütülmesi,
 • TYÇ’ nin AYÇ ile referanslama raporunun son taslağının hazırlanması,
 • Her yeni yeterlilik belgesinde, diplomada ve Europass Dokümanında ilgili AYÇ Seviyesine yer verilmesinin desteklenmesi,
 • Ulusal Yeterliliklerin ulusal yeterlilik sistemleri aracılığı ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile ne şekilde ilişkilendirileceği konusunda ilgili paydaşların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında;

 • Türkiye Referanslama Raporunun TYÇ Yönetmeliği ve eki TYÇ Belgesindeki güncel gelişmeler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,
 • TYÇ’nin ve Referanslama Raporunun İngilizce versiyonunun revize edilmesi,
 • Rapor Yazım Ekibi toplantıları ile referanslama raporunun nihai haline getirilmesi,
 • TYÇ’nin uygulanmasına yönelik eylem planının hazırlanması,
 • TYÇ Kurulu, TYÇ Koordinasyon Kurulu ve TYÇ İstişare Meclisi ve Referanslama Komitesi toplantılarının gerçekleştirilmesi,
 • İlgili tarafların katılımı ile bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi,
 • TYÇ Referanslama Raporunun AYÇ Danışma Grubuna sunulması,
 • İlgili tüm paydaşların katılımı ile ulusal konferans düzenlenmesi,
 • TYÇ’nin görünürlüğünü artıracak promosyon materyallerinin hazırlanması planlanmaktadır.