Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun görevleri arasında yer alan diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, hizmet satın alınması, projeler geliştirilmesi ve uygulanması kapsamındaki faaliyetler, MYK Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının Görevleri:

  • Kurumun görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği, diğer uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.

  • Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği müktesebatına ve tavsiye kararlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

  • Kurumun faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ile uluslararası kuruluşlarla yapılan proje ve programların hazırlanması, yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak.

  • Görev alanıyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak ve raporlamak, yayın hazırlamak

  • Başkan tarafından verilen görevler ile ilgili mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

uygulamasi devam eden projeler hazirlik asamasindaki projeler   uygulamasi sona eren projeler uluslararasi iliskiler
Uygulaması Devam
Eden Projeler

Hazırlık Aşamasındaki Projeler

Uygulaması Sona
Eren Projeler

Uluslararası İlişkiler

 

  

 
1660500420.21 - 14.08.2022 18:40:42 - 10.6.40.127 - [3.229.124.74]