Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreci Başvuru ve Görevlendirme
Başvuru ve Görevlendirme

Ulusal yeterlilikler, MYK’ya yeterlilik hazırlama başvurusunda bulunmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda görevlendirilen kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. 

Yeterlilik hazırlamak isteyen kuruluşlar öncelikle Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Portalı üzerinden “Kuruluş Profili” oluşturmalıdır. Kuruluş profili üzerinden oluşturdukları “Ulusal Yeterlilik Hazırlama Başvurusu” Kurum tarafından uygun bulunduktan sonra, başvuru formunu resmi yazı ekinde ıslak imzalı olarak MYK’ya göndererek başvuru işlemini gerçekleştirir.

 Kuruluşların yeterlilik hazırlama başvuruları aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmektedir;

  • Yeterlilik geliştirme sürecini yönetmek için gerekli beşeri ve fiziki kapasiteye, bilgi ve deneyime sahip olmak,
  • Yeterlilik geliştirme ekibinde eğitim, ölçme ve değerlendirme alanları ile ilgili uzman üyelerin bulunmasını sağlamak,
  • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen pilot çalışmaya dair planlama yapmış olmak,
  • Yeterlilik hazırlama sürecine ilgili tarafların (sosyal taraflar, eğitim dünyası vb.) etkin olarak katılımına ilişkin planlama yapmış olmak.

 

Kurum tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda yeterlilik hazırlama başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmaktadır.  

 

Adim 1

 
1638674765.35 - 05.12.2021 03:59:46 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]