Ulusal Yeterlilik Güncelleme Süreci Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması
Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması

Sınav ve belgelendirme süreçlerinin güncellenmiş ulusal yeterlilikler ile uyumlaştırılması amacıyla ilgili ulusal yeterlilik sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına bildirimde bulunulur.

Ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklerin sınav ve belgelendirme süreçlerini önemli düzeyde etkilemesi durumunda; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 ay içerisinde ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun sınav ve belgelendirme süreçlerini güncelleyerek gerekli dokümanları MYK’ya bildirmesi ve gerekli onay sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklerin sınav ve belgelendirme süreçlerini önemli düzeyde etkilememesi durumunda ise; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun sınav ve belgelendirme süreçlerini güncelleyerek gerekli dokümanları MYK’ya bildirmesi ve gerekli onay sürecini tamamlaması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun gerekçeli talebi ve bu gerekçenin uygun bulunması üzerine söz konusu 15 aylık süreye ilave olarak 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir.

Kuruluş, MYK tarafından yetki kapsamının güncellendiği tarihten itibaren güncel ulusal yeterliliğe göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

 

Detaylı bilgi için Sınav ve Belgelendirme Dairesi ile iletişime geçiniz.

 
1659888888.131 - 07.08.2022 16:48:30 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]