Ulusal Yeterlilik Güncelleme Süreci Güncelleme Talebinin Alınması ve Değerlendirilmesi
Güncelleme Talebinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Ulusal yeterliliklere yönelik güncelleme talepleri kuruluş profili üzerinden “Ulusal Yeterlilik Güncelleme Başvurusu” ile yapılır. Güncelleme talepleri MYK tarafından usul yönünden incelenir ve varsa eksiklikleri gidermek üzere güncelleme talebini yapan kuruluş ile irtibata geçilirUlusal Yeterlilik Güncelleme Talep Formu ” ile yapılır. Güncelleme talepleri MYK tarafından usul yönünden incelenir ve varsa eksiklikleri gidermek üzere güncelleme talebini yapan kuruluş ile irtibata geçilir.

Güncelleme talepleri; talebin yapıldığı ulusal yeterlilik ile ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardını hazırlamış kurum/kuruluşlar ve söz konusu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının görüşleri alınarak değerlendirilir.

Uygun görülen güncelleme talepleri ulusal yeterliliklere yansıtılır ve taleplerin yansıtıldığı ulusal yeterlilikler MYK ilgili sektör komitesinin inceleme ve değerlendirmesine sunulur.

Ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması durumunda talep beklenmeksizin değişiklik tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde bu değişiklikler ulusal yeterliliklere yansıtılır.

 

güncelleme

 
1659886462.666 - 07.08.2022 16:08:04 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]