Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci Taslak Meslek Standardı Hazırlama ve Görüşe Sunma
Taslak Meslek Standardı Hazırlama ve Görüşe Sunma

Ulusal meslek standartları, MYK’ya meslek standardı hazırlama başvurusunda bulunmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda görevlendirilen kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.

Meslek standardı hazırlamak üzere görevlendirilen kuruluşa, MYK tarafından meslek standardı hazırlama süreci hakkında teknik bir bilgilendirme yapılmaktadır. 

Teknik bilgilendirme kapsamında; meslek standardının bölümleri, meslek standardı hazırlama yöntemleri ve süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Kuruluşça hazırlanan taslak meslek standartları MYK’ya iletilmekte ve incelemelerin tamamlanmasını takiben uygun bulunan taslaklar ilgili tarafların görüşüne sunulmaktadır. 

Taslak meslek standartları, hazırlayan kuruluş tarafından Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu aracılığıyla ilgili tarafların görüşüne sunulmakta, ayrıca söz konusu taslaklar 1 ay süre ile hem MYK’nın hem de hazırlayan kuruluşun internet sitesinde kamuoyunun görüşüne sunulmaktadır.  

Görüş sürecinde olan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Taslak meslek standartlarına gelen görüşler, hazırlayan kuruluş tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar taslak meslek standartlarına yansıtılmaktadır. Uygun bulunmayan görüşler ise gerekçeli olarak görüş ve değerlendirme formunda açıklanmaktadır.  

Taslak meslek standartları ile görüş ve değerlendirme formu sektör komitesinin inceleme ve değerlendirmesine sunulmak üzere Kuruluşça MYK’ya iletilmektedir.

 
1653785180.263 - 29.05.2022 01:20:02 - 10.6.40.127 - [18.232.52.135]