Sektör Komitesi ve Onay

Sektör komitelerinin oluşturulmasına altyapı sağlayacak olan sektörler belirlenmiş ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Sektör listesine ulaşmak için tıklayınız.

Taslak meslek standartları, görüş ve değerlendirme formu ve ilgili diğer dokümanlar MYK ilgili sektör komitesince incelenmektedir. Sektör komitesi tarafından incelenen taslak meslek standartları MYK Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

MYK Sektör Komitelerine yönelik detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

MYK Yönetim Kurulu, sunulan taslak meslek standartlarını usul yönünden incelemektedir. Değerlendirmesi sonucunda komite taslakları kabul de ret de edebilir. onay e-posta yoluyla sunulur. Komite güncellemeleri kabul de ret de edebilir. Reddetmişse süreç sonlanır, kabul etmişse değerlendirmeleri doğrultusunda taslaklara son şekli verilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ulusal meslek standartları Resmî Gazete’de yayımlanarak ulusal meslek standardı niteliği kazanmaktadır.

Yayımlanmış ulusal meslek standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 
1614458131.927 - 27.02.2021 21:09:12 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]