Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci Başvuru ve Görevlendirme
Başvuru ve Görevlendirme

Meslek standardı hazırlamak için başvuran kuruluş(lar) öncelikle ilgili sektöre ilişkin “Meslek Haritası”nı çıkartmalıdır. Sektöre ilişkin meslek haritası çıkartılırken sektörün ana bölümleri (alt sektörler) gruplar halinde sınıflandırılmakta ve her grup altında yer alan meslekler, sınırları ve seviyeleri belirlenmektedir. Meslek haritasının amacı sektörün genel analizini yapmak, bu yolla alt–sektörlere, mesleklere, çalışan sayılarına, sektördeki anahtar eğilimlere, istihdam özelliklerine ve önceliklere ilişkin genel bir resim sağlamaktır. Meslek haritası birden fazla sektörde geçerli olan (yatay) mesleklerin de resmini ortaya çıkartmada yararlı olmaktadır. Böylece Ulusal Yeterlilik Sisteminde işgücü piyasasının talebi doğrultusunda bir meslek dalında yetişmiş çalışanın belirli bir öğrenme süreci sonunda benzer yetkinlikler gerektiren bir başka meslek dalına geçişinin sağlanabilmesi mümkün olacaktır.

 

Meslek haritası oluşturulduktan sonra ilgili sektör/alanda Kuruluş(lar), Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Portalı üzerinden Kuruluş Profili oluşturmalıdır. Kuruluş Profili üzerinden “Meslek Standardı Hazırlama Başvurusu ” oluşturup Kurum tarafından başvurusu uygun bulunduktan sonra ıslak imzalı olarak resmi yazı ekinde MYK’ya ileterek başvuru işlemi gerçekleştirirler.

 

Meslek standardı hazırlama başvuruları aşağıdaki ölçütler doğrultusunda değerlendirilir.

 

o Sektörünü temsil etme yeteneği,

o Meslek standardı hazırlama sürecine ilgili sosyal tarafların etkin olarak katılımına ilişkin ortaklık/işbirliği kanıtları,

o Hazırlanacak standartların kapsamı ve yapılan işin hacmi ile doğru orantılı olarak meslek standardı geliştirme sürecini yönetmek için sayı ve uzmanlık itibariyle gerekli insan kaynağı,

o Meslek standardı geliştirmek için gereken altyapı imkanları.

 

Yapılan değerlendirmeler sonrasında MYK Yönetim Kurulunun görevlendirme kararı vermesi halinde işbirliği protokolü imzalanarak meslek standardı hazırlama çalışmaları başlatılır.

Basvuru ve Gorevlendirme

 

Protokol imzalanan Kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

 
1653792645.121 - 29.05.2022 03:24:27 - 10.6.40.127 - [18.232.52.135]