Yeniden Değerlendirme

Resmi Gazete’de yayımlanmasının üzerinden beş yıl geçen ulusal meslek standartlarının yeniden değerlendirilmesi için öncelikle ulusal meslek standardını geliştiren kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunulur. Bu kurum ve kuruluşların yeniden değerlendirme talebini kabul etmemesi durumunda, meslek standardı hazırlama kriterlerini taşıyan kurum ve kuruluşlarla veya oluşturulan çalışma gruplarıyla ulusal meslek standardı yeniden değerlendirilir.

Yeniden değerlendirme çalışmaları neticesinde güncellenmesine gerek olmadığı sonucuna varılan ulusal meslek standartları, beş yıllık yeni sürenin başlatılması amacıyla Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Yeniden değerlendirme sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları için güncelleme çalışmaları gerçekleştirilir.