Güncelleme Yapılması

Güncelleme talebi değerlendirilir, güncellemeye gerek görülmediği durumlarda, karar gerekçeleriyle birlikte talepte bulunan kuruluşa bildirilir.

Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları gerçekleştirilir.

Yapılan çalışmalar sonucunda meslek standartlarındaki güncellemeler mesleğin seviyesi, kapsam ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, güncellemeler ilgili tarafların görüşüne sunulur.