Ulusal Meslek Standardı
İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma, Yakma Ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ) ile İmzalanan Protokol Kapsamındaki Meslekler

 

No

MESLEK ADI

SEVİYE

(TYÇ)

1

Atık Ön İşlem Elemanı

3

2

Atık Yakma Elemanı

3-4-5

3

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Çalışanı

3

4

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı

2-3