Ulusal Meslek Standardı
İSKİ ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanacak taslak meslek standartları:
 NO

MESLEK ADI

SEVİYE

(TYÇ)

1

Su ve Atık Su Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı

3

2

Su ve Atık Su Şebekeleri İşletme Bakım Kontrol Sorumlusu

4

3

Atık Su ve Yağmursuyu Hatları Temizlik ve Görüntüleme Operatörü

3

4

Arıtma Tesisi İşletme Makinisti

3

5

Çamur Susuzlaştırma Operatörü

3

6

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi

3

7

SCADA Operatörü

3

 
1593716963.489 - 02.07.2020 19:43:03 - 10.6.30.127 - [3.236.98.25]