TYÇ’nin Yönetim Yapısı
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Yönetim Yapısı

TYC kurulu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)’nin oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin korumasına ilişkin işlemler 5544 sayılı Kanunun 23/A maddesi uyarınca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülmektedir.

MYK, Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik tüm işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir.

Bahse konu yönetmelik ile TYÇ’ye ilişkin faaliyetlerin yeterliliklerden sorumlu kurumlar arasında etkin işbirliği bağlantıları kurularak yürütülmesi için TYÇ Koordinasyon Kurulu, TYÇ Kurulu ve TYÇ İstişare Meclisi olarak adlandırılan danışma, karar ve uygulama birimlerinin oluşturulması hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kordinasyon Kurulu

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili ve Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanından oluşan TYÇ Koordinasyon Kurulu; TYÇ ile ilgili tüm konularda üst düzey karar alma merciidir. TYÇ Koordinasyon Kurulu; TYÇ ile uygulamaların izlenmesini ve değerlendirilmesini, sorumlu kurumlar arasında işbirliğini ve TYÇ’ye yönelik ulusal ve uluslararası istişarelerin koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu; TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevlidir.

TYÇ Kurulu, Meslekî Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda oluşturulmuş olup 01 Mart 2016 Salı günü gerçekleştirilen ilk Kurul toplantısında Kurul Başkanlığına Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, TYÇ Kurulu Başkan Vekilliğine ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU oybirliğiyle seçilmiştir.

Kurul Başkanlığını halen Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU, TYÇ Kurulu Başkan Vekilliğini ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU yürütmektedir.

TYÇ Kurulu temsilci listesi aşağıda sunulmaktadır.

Temsilci Listesi

Temsilci Adı

Kurum / Kuruluş Adı

Unvan

 Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU  Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ

 Milli Eğitim Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı

Sabahattin DÜLGER

Milli Eğitim Bakanlığı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

Abdullah SÜSLÜ

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

Halil İbrahim TOPÇU

Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Genel Müdürü

Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ

Yükseköğretim Kurulu

Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Yükseköğretim Kurulu

Tarsus Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Kurul Üyesi

Prof. Dr. Sina ERCAN

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Kurul Üyesi

Metin KARAMAN

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kurum Başkan Yardımcısı

Mehmet ORDUKAYA

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı

Osman Seçkin AKBIYIK

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı

Abidin MEMİLİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Temsilci

Atakan ÇELİK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Eğitim ve Planlama Müdürü V.

Fatih AY

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri

Enis BAĞDADİOĞLU

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Danışman

Rıdvan GÜNAY

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürü

Tevfik GÜNEŞ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Eğitim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdürü

Nevzat ÖYLEK

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Cesur ALTUNTAŞ

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen)

Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Orhan ÖZEL

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Öğretmen

-

Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

-

TYÇ’nin uygulanmasına ilişkin eylem planlarının oluşturulması, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen tüm usul ve esasların hazırlanması ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunulması TYÇ Kurulunun başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi İstişare Meclisi

TYÇ İstişare Meclisi; TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla ilgili paydaşların temsil edildiği ve yılda en az bir kez toplanması planlanan geniş katılımlı istişare platformudur.

TYÇ İstişare Meclisi üyeleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ Kurulunun önerisi üzerine TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 
1638678999.194 - 05.12.2021 05:10:20 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]