TYÇ Bilgi Merkezi Yayınlar
 TRR ing  TYC kitap  TYC İletişim Stratejisi
Türkiye Referanslama Raporu (İngilizce)        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kitapçığı        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kitapçığı (İngilizce)
 TYC İletişim Stratejisi  TYC Tanitim  TYC Tanitim
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İletişim Stratejisi        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları        Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Öğrenme Kazanımları Yaklaşımı Türkçe
 TYC Tanitim  AYC Tanitim  AYC Tanitim
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Öğrenme Kazanımları Yaklaşımı İngilizce        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Broşür Türkçe        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Broşür İngilizce
TYC Tanitim AYC Tanitim TYC Terimler Sözlüğü
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Terimler Sözlüğü
 TYC Tanitim  AYC Tanitim  AYC Tanitim
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 2016 – 2018 Eylem Planı        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 2016 Faaliyet Raporu – 2017 Faaliyet Planı        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 2017 Faaliyet Raporu – 2018 Faaliyet Planı
 AYC 10Yil
 EQF 10Yil
 AYC Info
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 10. Yıl Broşürü – Türkçe        Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 10. Yıl Broşürü – İngilizce        Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İnfografiği
 TYC seviye ing  TYC seviye ing  TYC Yayınlar
Kalite Güvence El Kitabı        Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Rehberi       
 TYC seviye  TYC seviye ing  TYC seviye ing
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları        Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları (Türkçe)        Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları (İngilizce)
 TRR ing  TYC kitap
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Türkçe)        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (İngilizce)
 TYC kitap  TYC kitap
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ ve Eki Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (Türkçe)        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ ve Eki Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (İngilizce)
 TRR ing  TYC kitap
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (İngilizce)
 Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2017 Revize Ingilizce  Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2017 Revize Turkce
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2017 (Revize) (İngilizce) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2017 (Revize)(Türkçe)
Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2017 Revize Hakkinda Bilgi Notu      Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2008 Ingilizce

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2017 (Revize) Hakkında Bilgi Notu

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2008 (İngilizce)

 Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler Tavsiye Kararı 2018  Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler Tavsiye Kararı 2018 İngilizce
Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler Tavsiye Kararı 2018 (Türkçe) Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler Tavsiye Kararı 2018 (İngilizce)
 Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar  -
Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar -
   TYC seviye ing  TYC seviye ing
Milli Eğitim Bakanlığı
Yeterlilik Türü Belirleyicileri
       Yükseköğretim Kurulu
Yeterlilik Türü Belirleyicileri
       Mesleki Yeterlilik Kurumu
Yeterlilik Türü Belirleyicileri
 
1643118022.2 - 25.01.2022 14:14:04 - 10.6.40.128 - [75.101.211.110]