TYÇ Bilgi Merkezi Yayınlar

Tanıtım Dökümanları

 TRR ing  TYC kitap
Türkiye Referanslama Raporu (İngilizce)        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kitapçığı
 TYC Tanitim  AYC Tanitim  AYC Tanitim
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Broşür Türkçe        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Broşür İngilizce
TYC Tanitim AYC Tanitim
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü
 TYC Tanitim  AYC Tanitim  AYC Tanitim
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 2016 – 2018 Eylem Planı        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 2016 Faaliyet Raporu – 2017 Faaliyet Planı        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 2017 Faaliyet Raporu – 2018 Faaliyet Planı

Seviye Tanımlayıcıları

 TYC seviye  TYC seviye ing  TYC seviye ing
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları        Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları (Türkçe)        Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları (İngilizce)

Mevzuat Düzenlemeleri

 TRR ing  TYC kitap
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ ve Eki Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
 TRR ing  TYC kitap
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (İngilizce)
 Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2017 Revize Ingilizce  Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2017 Revize Turkce
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2017 (Revize) (İngilizce) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2017 (Revize)(Türkçe)
Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2017 Revize Hakkinda Bilgi Notu      Avrupa Yeterlilikler Cercevesi Tavsiye Karari 2008 Ingilizce

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2017 (Revize) Hakkında Bilgi Notu

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 2008 (İngilizce)