TYÇ-AYÇ Referanslama Çalışmaları
TYÇ-AYÇ Referanslama Çalışmaları

referans

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 23 Nisan 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin (AYÇ) Oluşturulmasına Yönelik Tavsiye Kararı (2008/C 111/01) ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini (UYÇ) oluşturmalarını ve UYÇ’lerini AYÇ ile ilişkilendirmelerini ve belirtilen süreçlerin Ulusal Koordinasyon Noktaları (UKN) tarafından koordine edilmesini tavsiye etmektedir.

Söz konusu tavsiye kararı uyarınca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiştir ve Aralık 2008’den itibaren AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir.

MYK; ulusal yeterlilik sisteminde yer alan yeterliliklerin seviyelerinin AYÇ seviyelerine referanslanması, referanslama süreci boyunca şeffaf bir yöntem kullanılmasının sağlanması, yeterliliklerin ulusal yeterlilik sistemleri vasıtasıyla AYÇ ile ne şekilde ilişkilendirildiğine dair paydaşların ilgili bilgi ve rehberliğe erişimleri ve ilgili paydaşların yeterliliklerin Avrupa seviyesinde kıyaslanması ve kullanılması sürecine dâhil edilmesi ile yükümlüdür.

MYK’nın önemli hedeflerinden birisi, ülkemizde belgelendirilen yeterliliklerin (diploma, sertifika, mesleki yeterlilik belgeleri vb.) Avrupa Birliği ülkelerinde tanınır ve geçerli hale gelmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşma sürecindeki ilk adım, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 19/11/2015 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe konulmasıyla atılmıştır. Sürecin ikinci önemli adımı ise, TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanmasıdır.

TYÇ-AYÇ referanslama süreci, 2014 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından başlatılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, AB düzeyindeki ilgili kurumlar, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenci konseyleri, yerli ve yabancı konu uzmanları ve akademisyenlerle işbirliği içerisinde yürütülmüştür.

Referanslama sürecinin nihai çıktısı, Kurumumuzun da ülkemizi temsilen üyesi bulunduğu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubunun yayınladığı referanslama kriterlerine yönelik doğru ve güvenilir açıklamaları içeren ulusal referanslama raporudur.

Türkiye Referanslama Raporu, MEB, YÖK ve MYK adına ikişer temsilcinin yanı sıra yerli ve yabancı konu uzmanlarının yer aldığı Rapor Yazım Ekibi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış, istişare süreçleri sonunda ulusal ve uluslararası paydaşların görüşleri ışığında revize edilerek nihai halini kazanmıştır.

Türkiye Referanslama Raporu, uluslararası camiaya eğitim ve öğretim sistemimizi ve TYÇ’yi tanıtmakta, TYÇ’nin AYÇ ile uyumluluğunu kanıtlamakta, AYÇ Danışma Grubu tarafından yayımlanmış referanslama kriterlerine ilişkin doğru ve açık yanıtlar sunmakta ve TYÇ uygulama sürecine ilişkin planları içermektedir.

PDF  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü

 
1603440180.71 - 23.10.2020 08:36:40 - 10.6.30.128 - [3.219.217.107]