Teşkilat İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Anasayfa Anasayfa
İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri;

  • Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynakları politikasını hazırlamak.

  • Kurum hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak, belirlenmiş politikaları ve ilkeleri uygulamak.

  • Kurumun evrak, arşiv, dokümantasyon ve taşınır hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.

  • Kurumun ihale, satın alma ve lojistik işlemlerini yürütmek.

  • Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak

 

 nsan_Kaynaklar 
İnsan Kaynakları