Sektör Komiteleri
Gıda Sektör Komitesi

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum, kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca gıda sektöründe hazırlanacak meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren MYK Gıda Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 17 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir.

İlk üç yıllık görev süresini tamamlayan Gıda Sektör Komitesi, yeni üyeleri ile ikinci dönem faaliyetlerine devam etmektedir. MYK Gıda Sektör Komitesi Başkanı TOBB temsilcisi Dr. İsmail MERT, Sektör Komitesi Başkan Vekili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi Sevda KARA'dır.

gdask


II. Dönem Temsilci Listesi

 

Temsil Ettiği Kurum

Adı / Soyadı

Çalıştığı Kurum/Kuruluş ve Ünvanı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Meriç ÜNVER

İş Sağlığı ve Güvenliği Gen.Müd., İSG Uzman Yardımcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

 Dr. Balkır ÖZÜNLÜ

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Mühendis

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Özcan TUTUMLU

Sanayi Gen.Müd., Mühendis

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sevda KARA

Gıda İşletmeleri ve Kodeks Dai.Başk., Mühendis

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Doç.Dr. İbrahim ÇAKIR

Abant İzzet Baysal Üni., Akademisyen

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dr. İsmail MERT

Türkiye Gıda Sanayi Meclisi Üyesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Musa ARIK

Türkiye Kasaplar ve Besiciler et ve Et Ürünleri Federasyonu, Danışman

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Eda GÜNER

Öz Gıda İş, Uzman

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Tarık KORKMAZ

Şeker – İş, Uzman

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

İrfan DEMİRYOL

TÜGİS, Uzman

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Fatma GÜNDÜZ

Teknik Hizmetler Dairesi, Teknik Müşavir

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Tuğba TOPUZ

Meslek Standartları Dairesi, Sektör Sorumlusu

 

 

Tüm Gıda Sektör Komitesi Haberlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.