Sektör Komiteleri
Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca tarım, avcılık ve balıkçılık sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 12 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

Birinci üç yıllık görev süresini tamamlayan Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi, yeni üyeleri ile ikinci dönem faaliyetlerine devam etmektedir.

gdask


II. Dönem Temsilci Listesi

 

Temsil Ettiği Kurum

Adı / Soyadı

Çalıştığı Kurum ve Ünvanı

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Şeniz BİÇER  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSG Uzman Yardımcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

 Nurullah TÜRKER

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar Ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Özcan TUTUMLU

Sanayi Genel Müdürlüğü, Mühendis

Sağlık Bakanlığı

Ahmet CERAN

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Şube Müdürü

Tarım ve Orman Bakanlığı

Murat TERCAN

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Öğretim Üyesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Fethi GÜVEN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Teknik Hizmetler Kurulu Başkan V.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ali BİLGİN

Öz Orman-iş Sendikası, Genel Sekreter

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Dr. Hasan İrfan DEMİRYOL

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, Uzman

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kaya ÜZEN

Çanakkale Ticaret Borsası, Başkan

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Lütfi ÇEBİ

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Köfteciler Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Eğitim ve Planlama Genel Sekreteri

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ahmet Aykut ŞÖHRET

Tarım-İş Sendikası, Uzman

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ömer AY

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası, Sendika Genel Sekreteri

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Duygu KARACA

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, Uzman

 

Tüm Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Haberlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 
1611085661.155 - 19.01.2021 20:21:22 - 10.6.40.127 - [18.215.185.97]