Sektör Komiteleri
İş ve Yönetim Sektör Komitesi

MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca iş ve yönetim sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 12 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir.

İlk üç yıllık görev süresini tamamlayan İş ve Yönetim Sektör Komitesi, yeni üyeleri ile ikinci dönem faaliyetlerine devam etmektedir. MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi Başkan Vekili TOBB Temsilcisi Ahmet SAYGIN BABAN’dır.

isveynetim


II. Dönem Temsilci Listesi

 

Temsil Ettiği Kurum

Adı / Soyadı

Çalıştığı Kurum ve Ünvanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ayşe ERIM

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Ensititüsü Başkanlığı, Kimyager

Milli Eğitim Bakanlığı

Hasan GENCER

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Şükran ÇAVUŞ

Personel Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü

Yükseköğretim Kurulu

Doç. Dr. Ebru YUKSEL HALİLOĞLU

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi

Türkiye Odalar Borsalar Birliği

A. Saygın BABAN

MEYBEM, Genel Müdürü

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Atakan ÇELİK

Tesk Eğitim ve Planlama Müdürlüğü, Müdür Vekili

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Elif YILDIRIM

HAK-İŞ, Uzman

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Aytuğ BALAMAN

KOOP-İŞ, Toplu İş Sözleşmesi Birimi Müdürü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Ceyhun TOPÇU

DİNARSU / İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ekin Sarı AKALIN

DİSK-Genel İş Sendikası - Uzman

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Süleyman ARIKBOĞA

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, Uzman

 

Tüm İş ve Yönetim Sektör Komitesi Haberlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 
1581875519.314 - 16.02.2020 18:25:39 - 10.6.30.128 - [34.226.244.70]