Sektör Komiteleri
Sektör Komiteleri

 

enerji Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi
buton_fotograf Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektör Komitesi
bilisimkkikon Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
cam Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi
cevre Çevre Sektör Komitesi
elektronik_kk_ikon Eğitim Sektör Komitesi
elektronik_kk_ikon Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi
enerji Enerji Sektör Komitesi
fianas Finans Sektör Komitesi
gdask Gıda Sektör Komitesi
insaat İnşaat Sektör Komitesi
isveynetim İş ve Yönetim Sektör Komitesi
kimya Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi
k lt r-sanat Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi
gdask Maden Sektör Komitesi
gdask Makine Sektör Komitesi
iletiim_kk__ikon Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi
metal Metal Sektör Komitesi
otomotiv Otomotiv Sektör Komitesi
saglik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi
saglik Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi
tarim1 Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi
tekstil Tekstil, Hazir Giyim, Deri Sektör Komitesi
ticaret_sayfa_img Ticaret Sektör Komitesi
toplumsalsektorbuton Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi
turizm Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi
ulastirma Ulaştirma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı (UMS), yeterliliklerin de Ulusal Yeterlilik (UY) olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere görüş oluşturan üçlü yapıda oluşturulan komitelerdir. Sektör Komiteleri aşağıdaki kurum/kuruluşların birer temsilcisinden oluşur:

 

 Ø Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ø Milli Eğitim Bakanlığı

Ø Yükseköğretim Kurulu

Ø Meslekle ilgili diğer bakanlıklar

Ø Genel Kurulda temsil edilen işci, işveren ve meslek kuruluşları

Ø MYK 

 

Sektör Komitesinde görev alacak temsilciler bahsi geçen kurum/kuruluşlar tarafından belirlenir. Sektörün ve mesleklerin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve ehliyete sahip kişilerin temsilci olarak belirlenmesi esastır. Sektör komitesi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bu sürenin sonunda ayni kişiler yeniden görevlendirilebilirler. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de sektör komitesi çalışmalarına danışman olarak davet edilebilir. Üniversitelerin dışında kalan ve sektör komitesi üyesi olmayan, ancak görüşülen konularla ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ya da uzman kişiler gündemdeki konularla ilgili görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.

 

MYK Sektör Komitelerinin Görevleri

 v Meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi hususlarında öneride bulunmak

v Meslek standardı ve yeterlilik formatı konusunda görüş bildirmek

v Taslak meslek standardı ve yeterlilikleri şekil ve içerik yönünden incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak

v Taslak meslek standardı veya yeterlilikleri hakkında görüş oluşturabilmek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda bu hususu Kuruma bildirmek ve Kurumca uygun bulunan teknik incelemeleri sahada yapmak

v Meslek standartları ve yeterliliklere ilişkin Kurum talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak

 

 

 

 
1563849233.18 - 23.07.2019 03:07:32 - 10.6.30.127 - 54.162.151.77