Mevzuat ve Gerekli Dokümanlar
Mevzuat, Rehber ve Kılavuzlar

PDF MYK, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
15/10/2015 29503
PDF Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
02/03/2017 2017/
PDF MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar
15/04/2020 2020/48
PDF Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerine İlişkin Rehber
15/04/2020 00
PDF Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirlere İlişkin Rehber
25/11/2020 01
pdf Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 29/04/2020 2020/54
PDF 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 14/5/2015 Tarihli ve 2015/7726 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Tarihi: 03/10/2019 Karar Sayısı: 1598)
04/10/2019 30908
PDF Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslari
03/04/2019 2019/50
PDF Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
29/04/2020 2020/53
PDF Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi
08/08/2018 00
PDF Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi 08/04/2021 03
pdf Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi 21/05/2015 01
PDF İç Doğrulama Rehberi
18/09/2017 00
PDF Dış Doğrulama Rehberi
22/02/2021 01
PDF Kamera Kayıt İnceleme Rehberi
16/10/2020 01
PDF MYK Web Portal Kullanım Kılavuzu
25/04/2017 02
PDF Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri Kılavuzu 03/10/2013 00
URL Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına veya Sınav Durdurulmasına Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge 2018/2
02/03/2018 E.1310
URL Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen Adaylar Hakkında Yapılacak İşlemler Hakkında Genelge 2019/1
24/05/2019 E.2584

 

 

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Mevzuat

URL 6645 sayılı Kanunun ilgili Maddeleri
04/04/2015 6645
URL Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
02/03/2017 2017/
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) (40 Meslek)
25/05/2015 29366
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1) (8 Meslek)
24/03/2016 29663
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2017/1) (33 Meslek)
26/09/2017 30192
pdf Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1) (36 Meslek) 11/11/2018 30592
pdf Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2019/1) (26 Meslek) 03/10/2019 30907
pdf Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2021/1) (40 Meslek) 09/04/2021 31449
pdf 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726) 20/06/2015 29392
pdf 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2016/8677) 15/03/2016 8677
pdf 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 15/08/2017 10713
PDF 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 14/5/2015 Tarihli ve 2015/7726 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı 03/10/2019 1598
PDF MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge 2018/01 17/01/2018 2018/1
pdf MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamında Sınav Ücretlerinin İadelerine İlişkin Kılavuz 29/03/2021 07
 
1634374500.555 - 16.10.2021 09:28:41 - 10.6.40.127 - [34.231.243.21]