Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

 

On taraf

BELGELENDİRİLEN ULUSAL YETERLİLİKLER

 

(Belgelendirilen meslekler)

Arka taraf

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik Kartı örneği için tıklayınız.

 

Yeni MYK Mesleki Yeterlilik Belge ve Kartı afişi için tıklayınız.

 
1642747963.126 - 21.01.2022 07:26:25 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]