Kurumsal MYK Etik Komisyonu
MYK ETİK KOMİSYONU

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereği Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Makam Onayı ile oluşturulmuştur.

 

KOMİSYON BAŞKANI  

Metin KARAMAN
Kurum Başkan Yardımcısı

Telefon: 458 22 20
e-mail:
mkaramanemail1myk.gov.tr

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Yaprak AKÇAY ZİLELİ
Meslek Standartları Dairesi Başkanı
Telefon: 458 21 10 
e-mail: yakcayemail1myk.gov.tr

Dilara Ezgi VELDET VELİDEDEOĞLU
I. Hukuk Müşaviri
Telefon: 458 22 40 
e-mail: eveldetemail1myk.gov.tr

Kübra ULUSOY
Mesleki Yeterlilik Uzmanı
Telefon: 458 21 98
e-mail: kulusoyemail1myk.gov.tr

 

SEKRETERYA

Personel ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Telefon: 458 22 21
e-mail: ik
email1myk.gov.tr

 

2015 Etik Haftası Etkinliği

2016 Etik Haftası Etkinliği

2017 Etik Haftası Etkinliği

2018 Etik Haftası Etkinliği

2019 Etik Haftası Etkinliği

2020 Etik Haftası Mesajı

2022 Etik Haftası Etkinliği

 

Bilgi için: http://www.etik.gov.tr linkine tıklayınız.

 

 
1675639691.486 - 06.02.2023 00:01:54 - 10.6.40.128 - [44.213.63.130]