Kurumsal Misyon ve Vizyon
MYK'nın Misyonu-Vizyonu
 
Misyonumuz

 

Nitelikli işgücü için paydaşlarla birlikte kalite güvencesi uluslararası düzeyde sağlanmış Türkiye Yeterlilik Sistemini işletmek ve geliştirmek.

 

 
Vizyonumuz

 

Eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olmak.

 

 
Değerlerimiz

 

  • Güvenilirlik
  • Liyakat
  • Hesap Verebilirlik
  • Paydaşlarla İş Birliği
  • Kalite
  • Saydamlık
  • Yenilikçilik
  • Tarafsızlık
  • Yetkinlik
  • Uzlaşı
 
1675635510.209 - 05.02.2023 22:52:13 - 10.6.40.128 - [44.213.63.130]