Kurumsal Misyon ve Vizyon
MYK'nın Misyonu-Vizyonu
 
Misyonumuz

 

Paydaşlarla birlikte, yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmektir.

 

 
Vizyonumuz

 

Eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olmak.

 

 
Değerlerimiz

 

 • Güvenilirlik
 • Uzlaşı
 • Hesap Verebilirlik
 • Araştırmacılık
 • Saydamlık
 • Yenilikçilik
 • Yetkinlik
 • Dinamizm
 • Fırsat Eşitliği
 • Etkinlik
 • Tarafsızlık
 • Etkin İletişim
 • Kalite
 • Sürekli Gelişim
 • Paydaşlarla İşbirliği
 • Liyakat                  
 
1632479772.924 - 24.09.2021 11:09:53 - 10.6.40.127 - [3.235.175.15]