Kapsam Genişletme Kapsam Genişletme Ön Başvurusu
Kapsam Genişletme Ön Başvurusu

Kapsam genişletme ön başvurusu yapmak isteyen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu MYK Web Portal üzerinden kapsam genişletme başvurusu oluşturur ve istenen bilgi ve belgeleri MYK Web Portala kaydeder. Kuruluş, akreditasyona ilişkin bilgi ve belgeler dışındaki bütün zorunlu alanları doldurduktan sonra Portal tarafından oluşturulan “Kapsam Genişletme Başvuru Formu”nun çıktısını alır ve bu form Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanır. İmzalı başvuru formu ve imzalı taahhütname, başvuru yazısı ile birlikte MYK’ye iletilir. Dosya sorumlusu tarafından başvuru dokümanları incelenir ve değerlendirilir. Kapsam genişletme ön başvurusu uygun bulunan kuruluşla Kapsam Genişletme Ön Sözleşmesi imzalanır.

Sözleşme imzalanan belgelendirme kuruluşlarının kapsam genişletme başvurusu yapabilmesi için “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” adlı uluslararası personel belgelendirme standardına göre ilgili sözleşme kapsamında yer alan ulusal yeterliliklerde akreditasyon sürecini tamamlamış olması gerekir.


           

       

             

                                                                          
 
1576021886.747 - 11.12.2019 00:25:05 - 10.6.30.128 - [3.231.229.89]