Kapsam Genişletme Kapsam Genişletme Başvurusu (Adreditasyon Sonrası)
Kapsam Genişletme Başvurusu (Akreditasyon Sonrası)

Kapsam genişletme ön başvuru sözleşmesi kapsamındaki ulusal yeterlilik(ler) ve/veya ulusal yeterliliğin temel aldığı uluslararası standart(lar) özelinde akredite edilmiş olan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, MYK Web Portal’daki kapsam genişletme başvurusu bölümünde istenilen bilgi ve belgeler ile akreditasyon sürecinde güncellenen dokümanları Portal’a kaydeder. Kuruluş, bütün zorunlu alanları doldurduktan sonra Portal tarafından oluşturulan Kapsam Genişletme Başvuru Formu'nun çıktısını alır ve bu form Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanır. İmzalı başvuru formu başvuru yazısı ile birlikte MYK’ye iletilir.

Kuruluşun başvuru dokümanları dosya sorumlusu tarafından incelenir ve yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan kuruluşa kapsam genişletme denetimi düzenlenir. Denetim sonucunda uygunsuzluk bulunmaması ya da bulunan uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde kapatılması halinde kuruluşun yetki kapsamı, yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek kalmaksızın genişletilir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun güncellenen yetki kapsamı ve ücret tarifesi MYK internet sitesinde yayımlanır.


           

       

             

                                                                          
 
1552988927.505 - 19.03.2019 10:22:26 - 10.6.30.127 - 54.243.17.113