BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE PROGRAMI NEDİR?


Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun faydalanıcısı, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Bakanlığının Sözleşme Makamı olduğu Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)" Projesinin hibe bileşenlerinden biridir. Hibe Programı kapsamında MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak MYK belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücretleri karşılanacaktır.  Hibe Programı ile

tik  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava girerek belgelendirilmek isteyen adayları desteklemek,

tik   İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanların istihdam edilmesine yardımcı olarak işgücü maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunmak,

tik   Bireylere kariyer yollarını göstererek kariyer gelişimini ve hareketliliği kolaylaştırmak

amaçlanmaktadır.

Hibe Programı 20.07.2015 tarihinde MYK ve Sözleşme Makamı arasında sözleşme imzalanmasının ardından başlatılmıştır. Program kapsamında 33 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ile protokol imzalanmış ve Kuruluşlar protokollerin imzalanmasının ardından program kapsamındaki faaliyetlerine başlamıştır. 

Hibe programı kapsamında başarılı adayların sınav ücretleri 300 Avro'ya kadar karşılanacaktır. Her kuruluşa tahsis edilen hibe tutarının %10'luk bölümü dezavantajlı grup olarak belirlenen 6 aydan uzun süredir işsiz ve %40'tan fazla engelli olan bireyler için ayrılmıştır. Dezavantajlı gruba dahil olan bireyler durumlarını kanıtlayan ve aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında Kuruluşa ibraz etmekle yükümlüdür. Dezavantajlı gruba dahil olan bireylerden talep edilecek belgeler şunlardır;

tik   6 aydan uzun süredir işsiz bireyler için;

nk          Son 6 aydır işsiz olduklarını gösterir resmi belge;) belgeleri başvuru sırasında sunması gerekir.

 

tik   %40’tan fazla engelli olan bireyler için;

nk          Engelliler için herhangi bir kamu hastanesinden temin edecekleri %40 ve üzeri özür durumunu gösterir sağlık raporu,

nk          İŞKUR’da bulunan özürlü kaydını gösterir belge

nk          Özürlüler Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek özür durumunu gösterir belge.

    dogrudanhibe-1                                                                          

 


Programdan kimler yararlanabilir?
dogrudanhibe-2

Mesleğine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlamak isteyen ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavlara girerek başarılı olan tüm bireyler hibe programından yararlanabilir.

 Hangi mesleklerde belge alınabilir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilen mesleklerin listesine www.myk.gov.tr/belgelendirilen adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Hibe desteğinden nasıl yararlanılabilir?

        nk  MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusu yaparak,

       nk  Başvuru sırasında “Adaylar için Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Başvuru Formu”nu doğru ve eksiksiz doldurarak ve

        nk  Gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak

yararlanılabilir.

 Genel Kurallar

- Sınav ücretleri, sınav başvurusu sırasında veya öncesinde belgelendirme kuruluşlarına ödenir.

- Yalnızca sınavdan başarılı olan adaylar hibeden faydalanabilir. Adaylara, ilk sınavda başarısız olmaları durumunda aynı meslekte yeniden ücret ödemeksizin en az bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.

- Sınavlara girerek belge almaya hak kazanan başarılı adayların sınav ücretleri KDV hariç 300 Avro’ya kadar karşılanacaktır. Sınav ücreti 300 Avronun üzerinde ise fark aday tarafından ödenecektir.

- MYK Belge masraf karşılığı olarak belirlenen tutar hibe kapsamında karşılanmamaktadır (2016 yılı için 60,00 TL).

- Hibe desteğinden yalnızca bir kez faydalanılabilir.

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 3 – kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanan aday aynı meslek ve aynı yeterlilik seviyesinde bu hibeden tekrar yararlanamaz.

- 6 aydan uzun süredir işsiz ya da %40’tan fazla engelli olduğunu kanıtlayan dezavantajlı bireylere kota dahilinde öncelik verilir. Bireylerin dezavantaj durumlarını kanıtlayan belgeleri başvuru sırasında sunması gerekir.

- Hibe Programı 30.06.2017 tarihinde sona erecektir.


Tanıtım materyallere ulaşmak için tıklayınız:

Broşür

Afiş

 

ikg Myk-Yatay csgb

 

BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE PROGRAMI NEDİR

?

 
1552988328.352 - 19.03.2019 10:12:27 - 10.6.30.127 - 54.243.17.113