İnsan Kaynakları

Personek ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Anasayfa Anasayfa
İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI

MYK Personelinin Statüsü

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24. maddesi gereğince Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurumda uzmanlığa dayalı yatay bir örgütlenme oluşturulmuş olup, toplam 197  pozisyon bulunmaktadır.

Kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.

Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK'da yönetici, uzman veya diğer pozisyonlara naklen atanması mümkün değildir.


21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca Kurumumuzda MYK Uzmanı ve Uzman Yardımcıları istihdam edilmektedir.

MYK Uzmanları, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri Kurum adına yürüten ve yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Kurumu temsil eden Kariyer Meslek mensuplarıdır.

MYK Personel Alım Süreci

Kurum İşgücü taleplerini  ilgili KPSS Sonuçlarına göre  Türkiye İş Kurumuna  iletir. İŞKUR ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adayların listesini Kuruma iletir. Kurumumuzca adaylardan ilan edilen pozisyonlarla ilgili belgeler istenir ve açılan kadro şartlarına haiz adaylara belirlenen gün ve tarihte yapılacak sınava katılmaları için tebligat yapılır. Yapılan sınavda başarılı olan adayların ataması yapılır ve istihdam süreci sonlanır.

(Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği)

 
1544593690.801 - 12.12.2018 05:48:10 - 10.6.30.127 - 52.91.90.122