Hazırlık Aşamasındaki Projeler
HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın ikinci dönemi (2014-2020) kapsamında finanse edilmesi planlanan TUYEP Operasyonunun amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

TUYEP Operasyonu, Teknik Destek (hizmet), VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ve Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Hizmet bileşenine ilişkin ihale duyurusu 4 Aralık 2018 tarihinde, kısa liste duyurusu ise 9 Nisan 2019 tarihinde Sözleşme Makamının web sitesinde yayımlanmıştır. VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programına başvurular 27 Mayıs 2019 tarihine kadar alınmaya devam etmektedir. Hibe rehberi ve ekleri 27-28 Aralık 2018 tarihlerinde Kurumumuzun, Avrupa Birliğinin ve Sözleşme Makamının web sitelerinde yayımlanmıştır. Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı ile ilgili onay süreci ise devam etmektedir.

 
1568532738.658 - 15.09.2019 08:05:57 - 10.6.30.127 - 34.231.247.139