Hazırlık Aşamasındaki Projeler
HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın ikinci dönemi (2014-2020) kapsamında finanse edilmesi planlanan TUYEP Operasyonunun amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

TUYEP Operasyonu, Teknik Destek, Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II ve VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Hizmet bileşeni ile ilgili onay süreçleri tamamlanmış olup 4 Aralık 2018 tarihinde ihale duyurusu yayımlanmıştır. VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ile ilgili onay süreci tamamlanmış olup, hibe rehberi ve ekleri 27-28 Aralık 2018 tarihlerinde Kurumumuzun, Avrupa Birliğinin ve Sözleşme Makamının web sitelerinde yayımlanmıştır. Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı ile ilgili onay süreci ise devam etmektedir.

 
1555654143.846 - 19.04.2019 06:42:42 - 10.6.30.127 - 52.200.130.163