Hazırlık Aşamasındaki Projeler
HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP II)

UYEP’in devamı niteliğinde olan ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun mevcut yapısının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesinin yanı sıra yeni gelişmeleri desteklemek amacıyla AB Katılım Öncesi Yardım Aracı 2013 yılı programlaması IPA-IV bileşeni kapsamında AB tarafından finansman desteği sağlanan UYEP-II projesinin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Hazırlanan projenin Operasyon Tanımlama Belgesi de Avrupa Komisyonu tarafından uygun bulunarak onaylanmıştır.

UYEP-II teknik destek projesi ile MYK hedefleri doğrultusunda;

  • İş piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşumuna katkıda bulunulması,
  • Hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi,
  • Önceki öğrenmelerin tanınması süreçlerinin geliştirilmesi,
  • 15 yeni sektörde VOC-Test Merkezlerinin desteklenmesi,
  • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve ulusal yeterlilik sisteminin güçlendirilmesi

amaçlanmaktadır.

UYEP II tedarik, hizmet ve hibe olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. VOC-Test Merkezleri Hibe Programı-II ve Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı başlamış olup tedarik ve hizmet bileşenleri ile ilgili hazırlık çalışmaları devam etmektedir.