Hazırlık Aşamasındaki Projeler
HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın ikinci dönemi (2014-2020) kapsamında finanse edilmesi planlanan TUYEP Operasyonunun amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

TUYEP Operasyonu, Teknik Destek, Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II ve VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Onay süreçleri devam eden TUYEP Operasyonunun 2018 yılında başlaması öngörülmektedir.