Hazırlık Aşamasındaki Projeler
HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın ikinci dönemi (2014-2020) kapsamında finanse edilmesi planlanan TUYEP Operasyonunun amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

TUYEP Operasyonu, Teknik Destek, Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II ve VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Hizmet bileşeni ile ilgili onay süreçleri tamamlanmış olup 4 Aralık 2018 tarihinde ihale duyurusu yayımlanmıştır. Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II ve VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programları ile ilgili onay süreçleri ise devam etmektedir.

 
1544592149.589 - 12.12.2018 05:22:29 - 10.6.30.127 - 52.91.90.122