26 Şubat
2024
Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Duyuruları

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi 13. Toplantısı Gerçekleştirildi.Mesleki Yeterlilik Kurumu Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) tarafından hazırlanan:

1- Yemenici (Seviye 4),
2- Bastoncu (Seviye 4),
3- Talikacı (Seviye 6) ve
4- Ebru Sanatkârı (Seviye 6)

taslak meslek standartlarını incelemek üzere 22-23.02.2024 tarihlerinde 13. toplantısını gerçekleştirdi.

Komiteye sunulan taslak meslek standartları incelendi, tartışıldı ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verildi.